VII KONGRES KOLEJOWY

23 LISTOPADA 2017, WARSZAWA

Sofitel Victoria, ul. Królewska 11, Warszawa

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
SMART RAILWAYS, CZYLI INTELIGENTNE KOLEJE

Organizator

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner Prawny

Partner Projektowy

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

PROGRAM KONGRESU

KONGRES KOLEJOWY 2017 ZWIŃ
9:00 Rejestracja uczestników
10:00 Powitanie
10:15 Wystąpienie programowe
CZĘŚĆ I: DEBATY PLENARNE ZWIŃ
10:25 DEBATA I

ROLA KOLEI W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM PAŃSTWA – JAK PRZYWRÓCIĆ TRANSPORTOWI SZYNOWEMU NALEŻNE MU MIEJSCE?
  • kolej a transport drogowy – likwidacja nierównowagi w traktowaniu różnych środków transportu,
  • odzyskiwanie pasażerów i towarów dla kolei,
  • inwestycje infrastrukturalne zwiększające konkurencyjność kolei w Polsce,
  • rola kolei w projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego,
  • powrót dyskusji o Kolei Dużych Prędkości
11:50 DEBATA II

KOLEJOWE PRZEWOZY TOWAROWE – JAKI JEST POTENCJAŁ WZROSTU SEKTORA?

- jak stymulować i rozwijać rynek?
- niezbędne inwestycje taborowe a możliwości rodzimego przemysłu,
- transport intermodalny szansą na odciążenie dróg – infrastruktura i biznes,
- Nowy Jedwabny Szlak – szanse dla Polski,
- korytarze transportowe a konkurencyjność transportu kolejowego,
- planowane inwestycje w żeglugę śródlądową – szansa czy problem dla kolei?
13:10 Przerwa kawowa
CZĘŚĆ II: SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA A: SMART RAILWAYS, CZYLI INTELIGENTNA KOLEJ ZWIŃ
13:30 Wystąpienie Partnera
13:50 Wystąpienie Partnera
14:10 JAK BUDOWAĆ INTELIGENTNĄ KOLEJ NA MIARĘ XXI WIEKU

- sieci komunikacyjne najnowszej generacji w służbie transportu kolejowego,
- nowoczesna multimedialna informacja pasażerska i systemy rozrywki pokładowej,
- śledzenie i monitorowanie stanu technicznego taboru kolejowego,
- wykorzystanie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa (monitoring video, systemy zarządzania w sytuacjach kryzysowych),
- jak zrozumieć potrzeby współczesnego pasażera? - wykorzystanie aplikacji mobilnych, mediów społecznościowych dla budowania lepszych relacji z klientem
SALA B: W POSZUKIWANIU NOWYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA – CO PO 2020 r.? ZWIŃ
13:30 Wystąpienie Partnera
13:50 Wystąpienie Partnera
14:10 GDZIE BĘDZIE INFRASTRUKTURA KOLEJOWA W POLSCE W ROKU 2023?

- efekty realizacji prac inwestycyjnych i ich wpływ na system transportowy naszego kraju,
- priorytety inwestycyjne na kolejne lata,
- jak zapewnić odpowiednie środki na remonty, modernizację i utrzymanie infrastruktury kolejowej po zakończeniu obecnej perspektywy budżetowej UE?
- nowe źródła finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych,
- wnioski z ostatnich lat a plany
15:00 Lunch (dla Gości VIP)
CZĘŚĆ III: SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA A: KOLEJE PASAŻERSKIE A OCZEKIWANIA WSPÓLNOT SAMORZĄDOWYCH ZWIŃ
15:40 INWESTYCJE W TRANSPORT KOLEJOWY A OCZEKIWANIA WSPÓLNOT SAMORZĄDOWYCH

- kolej w każdym powiecie? Jak reformować, rozwijać i modernizować Przewozy Regionalne,
- koleje aglomeracyjne a rozwój ośrodków miejskich. Czy transport szynowy może być lekarstwem na problemy polskich miast?
- samorządowe inwestycje w tabor kolejowy i infrastrukturę a wymagania pasażera
SALA B: BEZPIECZEŃSTWO KOLEJOWE ZWIŃ
15:40 DEBATA POŚWIĘCONA BEZPIECZEŃSTWU W TRANSPORCIE KOLEJOWYM W POLSCE
16:30 Zakończenie Kongresu

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

Kongres Kolejowy odbędzie się w Warszawie. Wkrótce więcej szczegółów na ten temat.

więcej...

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.

Forum Kolejowe – Railway Business Forum (RBF) 
- związek pracodawców działających w szeroko pojmowanej branży transportu szynowego. RBF działa od 2000 r. i skupia przedsiębiorców związanych z transportem kolejowym, przemysłem służącym kolei oraz usługami na rzecz przedsiębiorstw i spółek kolejowych.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jakub Klimkiewicz

wiceprezes zarządu ZDG TOR

email: jakub.klimkiewicz@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 461 28 76

Michał Grobelny

dyrektor ds. analiz i szkoleń, ZDG TOR

email: michal.grobelny@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 43

Kontakt w sprawie uczestnictwa w kongresie:

Marta Mazurczak

event manager

email: marta.mazurczak@tor-konferencje.pl

tel. kom.: +48 696 094 034

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

z-ca dyrektora sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 728 518 765

tel: 22 462 77 41