IX KONGRES KOLEJOWY

13 LISTOPADA 2019, WARSZAWA

MsMermaid – Conference Center at The Tides Ul. Wioślarska 8/1 piętro, 00-411 Warszawa

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 

Organizator

Partner Platynowy

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner Travel Retail

Partner Projektowy

Partner Ubezpieczeniowy

Partner Prawny

Partner Geotechniczny

Partner

PROGRAM KONGRESU

KONGRES KOLEJOWY 2019 ZWIŃ
9:00 Rejestracja uczestników
10:00 Powitanie
10:05 Wystąpienie programowe
CZĘŚĆ I: DEBATY PLENARNE ZWIŃ
10:20 -12:00 DEBATA I

INTEGRACJA EUROPEJSKIEJ SIECI KOLEJOWEJ
 • Nowe i istniejące korytarze transportowe w Europie
  Środkowej
 • IV pakiet kolejowy - wyzwania dla transportu szynowego w Europie
Moderator:
 • Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz, Polskie Radio Program III
12:00 - 13:00 DEBATA II 
PRZYSZŁOŚĆ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W POLSCE
 • Budowa nowych linii kolejowych – warunek konieczny dla rozwoju transportu kolejowego w Polsce     
 • Nowa perspektywa unijna 2021-2027. Jakie działania w infrastrukturze kolejowej?      
 • Utrzymanie zmodernizowanej infrastruktury        
 • Efektywne inwestowanie w infrastrukturę kolejową. Przegląd doświadczeń krajowych i europejskich
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w transporcie kolejowym

LOTERIA WIZYTÓWKOWA
13:00 - 13:40 PRZERWA KAWOWA/LUNCH (dla Gości VIP)
CZĘŚĆ II: SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA A ZWIŃ
13:40 -14:40
DEBATA: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA KOLEI
 • Elektryfikacja linii kolejowych  
 • Ekologia transportu (ograniczanie emisji spalin) 
 • Interoperacyjność taboru kolejowego
13:40 -15:40 DEBATA: DWORZEC PRZYSZŁOŚCI - KOLEJ W CENTRACH MIAST   
 • Jak zagospodarować powierzchnię dworców aby efektywnie wykorzystać ich położenie?
 • Dworce jako obiekty handlowe, użyteczności publicznej, centra kultury

15:40 - 16:00 Przerwa kawowa 
SALA B ZWIŃ
13:40 -14:40 DEBATA: POLSKA KOLEJ PO PROCESIE RESTRUKTURYZACJI
 • Reforma kolei 2000 r. 
 • 15 lat kolei samorządowej w Polsce. Jak wejście do UE wpłynęło na jakość transportu kolejowego?
 • Liberalizacja  rynku kolejowych przewozów towarowych i pasażerskich


14:40 - 15:40 DEBATA: PRZEWOZY TOWAROWE - JAK POPRAWIĆ EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH?
 • Jakość taboru
 • Oferta przewoźników (jakość, szybkość, cena usługi)
 • Dostęp do infrastruktury liniowej i punktowej

15:40 - 16:00 Przerwa Kawowa 
CZĘŚĆ III: SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA A ZWIŃ
16:00 - 17:00
DEBATA: 2019 - ROK MASZYNISTY  
 • Potrzeby zmian w kolejowym szkolnictwie zawodowym
 • Bariery administracyjne
 • Elastyczność zatrudniania

17:00 ZAKOŃCZENIE KONGRESU
SALA B ZWIŃ
16:00 - 17:00
DEBATA: BEZPIECZEŃSTWO PRZEJAZDÓW KOLEJOWO-DROGOWYCH
 • Metody i technologie lepszego zabezpieczania przejazdów 
 • Jak edukować kierowców?
 • Możliwości zmian legislacyjnych

17:00 ZAKOŃCZENIE KONGRESU

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

Kongres Kolejowy odbędzie się w Warszawie.

więcej...

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.

Forum Kolejowe – Railway Business Forum (RBF) - związek pracodawców działających w szeroko pojmowanej branży transportu szynowego. RBF działa od 2000 r. i skupia przedsiębiorców związanych z transportem kolejowym, przemysłem służącym kolei oraz usługami na rzecz przedsiębiorstw i spółek kolejowych.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:


Wojciech Laskowski

project manager

email: wojciech.laskowski@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.:+48 664 461 956

Kontakt w sprawie uczestnictwa w kongresie:

Małgorzata Pryczek

junior event manager

email: malgorzata.pryczek@tor-konferencje.pl

tel. kom.: +48 532 851 564

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

Dyrektor sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 728 518 765