VIII KONGRES KOLEJOWY

07 LISTOPADA 2018, WARSZAWA

Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
KOLEJ W STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU W POLSCE

Organizator

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner Merytoryczny

Partner Projektowy

Partner Ubezpieczeniowy

Partner Geotechniczny

Partner Travel Retail

Partner Merytoryczny

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

Tłumaczenia zapewnia firma

PROGRAM KONGRESU

KONGRES KOLEJOWY 2018 ZWIŃ
9:00 Rejestracja uczestników
10:00 Powitanie
10:15 Wystąpienie programowe
CZĘŚĆ I: DEBATY PLENARNE ZWIŃ
10:30 DEBATA I

KOLEJ W STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU W POLSCE

 • Polska a inne kraje europejskie – skala wykorzystania środków z programów unijnych 
 • Przeciwdziałanie degradacji sieci drogowej poprzez zrównoważenie dofinansowania i zintegrowania gałęzi transportu
 • Czy wspieranie rozwiązań ekologicznych  wpływa na rozwój transportu kolejowego?
Prelegenci:
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący, Railway Bussines Forum
 • Przemysław Gorgol, p.o Dyrektora, Centrum Unijnych Projektów Transportowych*
 • Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP S.A*
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A*
 • Marita Szustak, Przewodnicząca, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
Moderator:
 • Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz, Polskie Radio Program III


11:40 DEBATA II

MIĘDZYNARODOWE KOLEJOWE PRZEWOZY TOWAROWE – JAKI JEST
POTENCJAŁ WE WSPÓŁPRACY?
 • Rozwój rynku międzynarodowych kolejowych przewozów towarowych. „Jedwabny szlak” i inne korytarze dla transportu intermodalnego
 • Usprawnienie przewozu ładunków poprzez inwestycyjny program udrożnienia szlaków komunikacyjnych
 • Międzynarodowa współpraca przewoźników 
Prelegenci:
 • Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu , Polskie Koleje Państwowe S.A*
 • Wojciech Jurkiewicz, Prezes Zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych* 
 • Ignacy Góra, Prezes, Urząd Transportu Kolejowego

Moderator:
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych Tor
12:40 Przerwa kawowa
CZĘŚĆ II: SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA A: PRZEWOZY KOLEJOWE ZWIŃ
13:10 DEBATA:
Rewolucyjne zmiany na rynku producentów taboru szynowego
 • Wpływ konsolidacji producentów na ceny w przetargach
 • Szanse i zagrożenia związane z ekspansją na rynku europejskim nowych producentów
 • Konsolidacja a technologia – wpływ połączenia know-how producentów na rozwój technologii
Prelegenci:
 • Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju* 
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz, Ekspert, Politechnika Warszawska*
 • Marek Chraniuk, Prezes Zarządu, PKP Intercity*
 • Jan Raczyński, Specjalista, Instytut Kolejowy*
 • Robert Stępień, Prezes Zarządu, KM Koleje Mazowieckie*
 • Hubert Stępniewicz, Prezes Zarządu, H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych*

Moderator:
 • Jakub Madrjas, Redaktor prowadzący, Rynek Kolejowy


13:50 DEBATA:

Dworzec jak lotnisko? - Komercjalizacja obiektów w kontekście planów modernizacji polskich dworców  
 • Dworzec z funkcją handlową, czy centrum handlowe z funkcją dworca? – pożądany model komercjalizacji obiektów
 • Czy komercjalizacja powierzchni dworcowych może spowodować wzrost liczby podróżujących koleją? 
 • Korzyści również dla przewoźników – zmniejszenie/likwidacja opłaty dworców

 Prelegenci:

 • Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu , PKP S.A*
 • Bartosz Baca, Partner, BBSG
 • Janusz Malinowski, Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna*
 • Anna Midera, Prezes Zarządu, Port Lotniczy Łódź*
 • Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu, Koleje Dolnośląskie
Moderator:
 • Przedstawiciel ZDG Tor
SALA B: INFRASTRUKTURA ZWIŃ
13:10 DEBATA:
Oferty przekraczające budżet a nastawienie zamawiających do waloryzacji kontraktów 
 • Wzrost kosztów a ryzyko zaplanowanych inwestycji – konsekwencje odstąpienia od umowy
 • Zasada wzajemności: stosunek zamawiających i wykonawców do podwyżek …i obniżek cen materiałów
 • Jak zabezpieczyć wykonawców przed ryzykiem poniesienia strat w związku ze wzrostem cen towar
Prelegenci:
 • Arnold Bresch, Członek Zarządu, Dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Koleje Linowe S.A.*
 • Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury*
 • Małgorzata Rakowska, Prezes, Krajowa Izba Odwoławcza*
 • Małgorzata Stręciwilk, Prezes, Urząd Zamówień Publicznych*
 • Jan Styliński, Prezes, Urząd Zamówień Publicznych
 • Przemysław Wróbel, Doradca, Centrum Unijnych Projektów Transportowych*
Moderator: 

Maciej Gładyga, Dyrektor Zarządzający, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

13:50 DEBATA:
Monitorowanie stanu i utrzymania infrastruktury kolejowej

 • Program utrzymaniowy – umowy wieloletnie – recepta na zabezpieczenie przyszłości firm wykonawczych
 • Przeciwdziałanie degradacji linii kolejowych 
 • Utrzymanie sieci trakcyjnej w skrajnych warunkach pogodowych
 • Udział samorządów w procesie utrzymania linii kolejowych
Prelegenci:
 • Dr. Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora, Instytut Kolejnictwa*
 • Leszek Loch, Dyrektor, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei*
 • Karol Trzoński, Członek Stały, Państwowa komisja Badania Wypadków Kolejowych
 • Prof. Leszek Rafalski, Dyrektor Naczelny, Instytut Badawczy Dróg i Mostów*
Moderator:
 • Przedstawiciel ZDG Tor

14:40 Przerwa Kawowa / Lunch (dla Gości VIP)
CZĘŚĆ III: SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA A: KOLEJE PASAŻERSKIE ZWIŃ
15:30 DEBATA:
Finansowanie kolei regionalnych
 • Eliminacja wykluczeń komunikacyjnych w regionach
 • Przykłady działań kolei metropolitalnych i aglomeracyjnych
 • Kolej regionalna – tylko dla regionów czy włączone w krajową siatkę połączeń? 
Prelegenci:
 • Rafał Górski, Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich*
 • Dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej*
 • Dr Andrzej Żurkowski, Dyrektor, Instytut Kolejnictwa*
 • Dariusz Grajda, Prezes Zarządu, Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych*
 • Maciej Acedański, Prezes Zarządu, Polonus S.A*
 • Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu, Przewozy Regionalne*
Moderator:
 • Przedstawiciel ZDG Tor

16:30 ZAKOŃCZENIE KONGRESU
SALA B: BEZPIECZEŃSTWO KOLEJOWE ZWIŃ
15:30 DEBATA:
Bezpieczeństwo kolejowe 
 • ERTMS/CMS 
 • Ustawa o czasie pracy
 • Zabezpieczanie prac „w torze”

16:30 ZAKOŃCZENIE KONGRESU

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

Kongres Kolejowy odbędzie się w Warszawie.

więcej...

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Mirosław Antonowicz Andrzej Bittel Marek Chraniuk Piotr Faryna Adrian Furgalski

Ignacy Góra Józef Marek Kowalczyk Janusz Kućmin Michał Litwin dr Jakub Majewski

Janusz Malinowski Łukasz Malinowski Krzysztof Mamiński dr Andrzej Massel Ireneusz Merchel

Leszek Mietek Tomasz Miszczuk Krystyna Pękała Piotr Rachwalski Krzysztof Sędzikowski

Robert Stępień Tadeusz Syryjczyk Marita Szustak Czesław Warsewicz dr Adam Wielądek

Włodzimierz Wikanowicz Przemysław Wróbel Krzysztof Zgorzelski Tomasz Zielenkiewicz dr Andrzej Żurkowski

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.

Forum Kolejowe – Railway Business Forum (RBF) - związek pracodawców działających w szeroko pojmowanej branży transportu szynowego. RBF działa od 2000 r. i skupia przedsiębiorców związanych z transportem kolejowym, przemysłem służącym kolei oraz usługami na rzecz przedsiębiorstw i spółek kolejowych.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jakub Klimkiewicz

wiceprezes zarządu ZDG TOR

email: jakub.klimkiewicz@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 461 28 76

Wojciech Laskowski

project manager

email: wojciech.laskowski@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 43

Kontakt w sprawie uczestnictwa w kongresie:

Marta Mazurczak

event manager

email: marta.mazurczak@tor-konferencje.pl

tel. kom.: +48 696 094 034

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

z-ca dyrektora sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 728 518 765

tel: 22 462 77 41