VII KONGRES KOLEJOWY

23 LISTOPADA 2017, WARSZAWA

Sofitel Victoria, ul. Królewska 11, Warszawa

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
SMART RAILWAYS, CZYLI INTELIGENTNE KOLEJE

Organizator

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner Prawny

Partner Projektowy

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

PROGRAM KONGRESU

KONGRES KOLEJOWY 2017 ZWIŃ
9:00 Rejestracja uczestników
10:00 Powitanie
10:15 Wystąpienie programowe
CZĘŚĆ I: DEBATY PLENARNE ZWIŃ
10:45 DEBATA I

ROLA KOLEI W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM PAŃSTWA - JAK PRZYWRÓCIĆ TRANSPORTOWI SZYNOWEMU NALEŻNE MU MIEJSCE?
-kolej a transport drogowy - czy jest możliwa sprawiedliwa konkurencja (fair competition) międzygałęziowa w transporcie?
- odzyskiwanie pasażerów i towarów dla kolei,
- kształt infrastruktury zapewniającej wzrost konkurencyjności kolei w Polsce,
- rola kolei w projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego,
- powrót dyskusji o Kolejach Dużych Prędkości,

UCZESTNICY:
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący, Forum Kolejowe - Railway Business Forum
 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa*
 • Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu, PKP S.A.*
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe Sp. z o.o. *
 • Mikołaj Wild, Pełnomocnik Rządu ds. Budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego*

MODERATOR:

 • Patrycjusz Wyżga, TVN Biznes i Świat

11:50 DEBATA II

KOLEJOWE PRZEWOZY TOWAROWE – JAKI JEST POTENCJAŁ WZROSTU SEKTORA?

- jak stymulować i rozwijać rynek?
- niezbędne inwestycje taborowe a możliwości rodzimego przemysłu,
- transport intermodalny szansą na odciążenie dróg – infrastruktura i biznes,
- Nowy Jedwabny Szlak – szanse dla Polski,
- korytarze transportowe a konkurencyjność transportu kolejowego,
- planowane inwestycje w żeglugę śródlądową – szansa czy problem dla kolei?

UCZESTNICY:
 • dr Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu, PKP S.A.*
 • Maciej Libiszewski, Prezes Zarządu, PKP Cargo S.A.*
 • Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Józef Marek Kolwalczyk, Prezes, Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
 • Marek Staszek, Prezes Zarządu, DB Cargo Polska S.A.*

MODERATOR:

 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o


13:10 Przerwa kawowa
CZĘŚĆ II: SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA A: SMART RAILWAYS ZWIŃ
13:30 Wystąpienie Partnera
13:50 Wystąpienie Partnera
14:10 JAK BUDOWAĆ INTELIGENTNĄ KOLEJ NA MIARĘ XXI WIEKU

- sieci komunikacyjne najnowszej generacji w służbie transportu kolejowego,
- nowoczesna multimedialna informacja pasażerska i systemy rozrywki pokładowej,
- śledzenie i monitorowanie stanu technicznego taboru kolejowego,
- wykorzystanie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa (monitoring video, systemy zarządzania w sytuacjach kryzysowych),
- jak zrozumieć potrzeby współczesnego pasażera? - wykorzystanie aplikacji mobilnych, mediów społecznościowych dla budowania lepszych relacji z klientem

UCZESTNICY:
 • Robert Stępień, Prezes Zarządu, Koleje Mazowieckie*
 • Artur Resmer, Członek Zarządu, PKP Intercity*
 • Janusz Malinowski, Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna*
 • Jerzy Orliński, Dyrektor Departamentów Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju*

MODERATOR:

 • Bartosz Górczyński, CIONET PolskaSALA B: INFRASTRUKTURA ZWIŃ
13:30 Wystąpienie Partnera
13:50 Wystąpienie Partnera
14:10 GDZIE BĘDZIE INFRASTRUKTURA KOLEJOWA W POLSCE W ROKU 2023?

- adekwatność infrastruktury względem uwarunkowań gospodarczych i demograficznych,
- efekty realizacji prac inwestycyjnych i ich wpływ na system transportowy naszego kraju,
- jak zapewnić odpowiednie środki na remonty, modernizację i utrzymanie infrastruktury kolejowej po zakończeniu obecnej perspektywy budżetowej UE?
- nowe źródła finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych,
- wnioski z ostatnich lat a plany,
- utrzymanie i jego koszty, kontrakt utrzymaniowy.

UCZESTNICY:
 • Arnold Bresch, Członek Zarządu - Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji, PKP Polskie Lnie Kolejowe S.A.*
 • dr Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora, Instytut Kolejnictwa,
 • Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora, Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
 • Marita Szustak, Prezes, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego,*
 • Ryszard Leszczyński, Wiceprezes Zarządu, KZN Bieżanów
MODERATOR:
 • Łukasz Malinowski, Redaktor Naczelny, TOR Wydawnictwo

15:00 Lunch (dla Gości VIP)
CZĘŚĆ III: SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA A: SAMORZĄDY ZWIŃ
15:40 INWESTYCJE W TRANSPORT KOLEJOWY A OCZEKIWANIA WSPÓLNOT SAMORZĄDOWYCH

- kolej w każdym powiecie? Jak reformować, rozwijać i modernizować koleje regionalne,
- koleje aglomeracyjne a rozwój ośrodków miejskich. Czy transport szynowy może być lekarstwem na problemy polskich miast?
- samorządowe inwestycje w tabor kolejowy i infrastrukturę a wymagania pasażera

UCZESTNICY:
 • Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu, Przewozy Regionalne*
 • Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu, Koleje Dolnośląskie*
 • Rafał Górski, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO,
 • Prof. Juliusz Engelhardt,  Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
 • Przedstawiciele samorządów
MODERATOR:
 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
SALA B: BEZPIECZEŃSTWO KOLEJOWE ZWIŃ
15:40 DEBATA POŚWIĘCONA BEZPIECZEŃSTWU W TRANSPORCIE KOLEJOWYM W POLSCE

WSTĘP:
 • Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego15:50 NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA KOLEJOWEGO
 • Przedstawiciel Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego, Urząd Transportu Kolejowego

16:10 CZY PRAKTYKA POTWIERDZA WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA?
 • Kamil Wilde, Wiceprezes, Urząd Transportu Kolejowego*
 • Piotr Skolasiński, dyrektor Zarządzający, Tor-Audytor
 • Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, PKP Polskie Linie Kolejowe*
 • Leszek Miętek, Przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych

MODERATOR:

 • Piotr Faryna, Prezes Zarządu, Tor-Audytor16:30 Zakończenie Kongresu

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

Kongres Kolejowy odbędzie się w Warszawie. Wkrótce więcej szczegółów na ten temat.

więcej...

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Andrzej Adamczyk Andrzej Bittel Juliusz Engelhardt Adrian Furgalski Przemysław Gorgol

Igancy Góra Rafał Górski Włodzimierz Kiełczyński Józef Marek Kowalczyk Ryszard Leszczyński

Mikołaj Wild Andrzej Massel Leszek Miętek Piotr Skolasiński

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.

Forum Kolejowe – Railway Business Forum (RBF) 
- związek pracodawców działających w szeroko pojmowanej branży transportu szynowego. RBF działa od 2000 r. i skupia przedsiębiorców związanych z transportem kolejowym, przemysłem służącym kolei oraz usługami na rzecz przedsiębiorstw i spółek kolejowych.Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jakub Klimkiewicz

wiceprezes zarządu ZDG TOR

email: jakub.klimkiewicz@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 461 28 76

Michał Grobelny

dyrektor ds. analiz i szkoleń, ZDG TOR

email: michal.grobelny@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 43

Kontakt w sprawie uczestnictwa w kongresie:

Marta Mazurczak

event manager

email: marta.mazurczak@tor-konferencje.pl

tel. kom.: +48 696 094 034

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

z-ca dyrektora sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 728 518 765

tel: 22 462 77 41