IX KONGRES KOLEJOWY

13 LISTOPADA 2019, WARSZAWA

MsMermaid – Conference Center at The Tides, ul. Wioślarska 8, 2 piętro, Warszawa

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 

Organizator

Partner Platynowy

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner Travel Retail

Partner Projektowy

Partner Ubezpieczeniowy

Partner Merytoryczny

Partner Geotechniczny

Partner Bankowy

Partner

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

PROGRAM KONGRESU

KONGRES KOLEJOWY 2019 ZWIŃ
9:00 Rejestracja uczestników
10:00 Powitanie
10:05 Wystąpienie programowe
CZĘŚĆ I: DEBATY PLENARNE ZWIŃ
10:20 -12:00 DEBATA I

INTEGRACJA EUROPEJSKIEJ SIECI KOLEJOWEJ
 • Nowe i istniejące korytarze transportowe w Europie
  Środkowej
 • IV pakiet kolejowy - wyzwania dla transportu szynowego w Europie
Uczestnicy:
 • Andrzej Adamczyk, Minister, Ministerstwo Infrastruktury
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący, Railway Business Forum
 • Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu, PKP S.A.
 • Jarosław Narkiewicz, Minister Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej
 • Przedstawiciel, Urząd Transportu Kolejowego*
Moderator:
 • Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz, Polskie Radio Program III
12:00 - 13:00 DEBATA II 
PRZYSZŁOŚĆ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W POLSCE
 • Budowa nowych linii kolejowych – warunek konieczny dla rozwoju transportu kolejowego w Polsce     
 • Nowa perspektywa unijna 2021-2027. Jakie działania w infrastrukturze kolejowej?      
 • Utrzymanie zmodernizowanej infrastruktury        
 • Efektywne inwestowanie w infrastrukturę kolejową. Przegląd doświadczeń krajowych i europejskich
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w transporcie kolejowym
Uczestnicy:
 • Joanna Lech, p.o. Dyrektora, Centrum Unijnych Projektów Transportowych*
 • Piotr Malepszak, p.o. Prezesa, Centralny Port Komunikacyjny*
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Marita Szustak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
LOTERIA WIZYTÓWKOWA
13:00 - 13:40 PRZERWA KAWOWA/LUNCH (dla Gości VIP)
CZĘŚĆ II: SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
WYZWANIA DLA KOLEI ZWIŃ
13:40-13:50 Wprowadzenie do debaty 
 • Jan Raczyński, Instytut Kolejnictwa
13:50 -14:40 DEBATA: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA KOLEI
 • Elektryfikacja linii kolejowych  
 • Ekologia transportu (ograniczanie emisji spalin) 
 • Interoperacyjność taboru kolejowego
Uczestnicy:
 • Przedstawiciel, Urząd Transportu Kolejowego*
 • Przedstawiciel, Instytut Kolejnictwa
 • dr Maciej Andrzejewski, Dyrektor, Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”
 • dr Tomasz Zielenkiewicz, Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
 • Przedstawiciel branży energetycznej
14:40 - 15:00 Wprowadzenie do debaty
 • Torsten Sprengel, Prezes Zarządu, DB BahnPark
15:00-15:40 DEBATA: DWORZEC PRZYSZŁOŚCI - KOLEJ W CENTRACH MIAST   
 • Jak zagospodarować powierzchnię dworców aby efektywnie wykorzystać ich położenie?
 • Dworce jako obiekty handlowe, użyteczności publicznej, centra kultury
Uczestnicy:
 • Dariusz Grajda, Prezes Zarządu, Związek Samorządowych przewoźników Kolejowych
 • Torsten Sprengel, Prezes Zarządu, DB BahnPark
 • Małgorzata Zielińska, Członek Zarządu, PKP S.A. 
 • Przedstawiciel, PKP Intercity*
 • Przedstawiciel, Lagardere Travel Retail Sp. z o.o.
15:40 - 16:00 Przerwa kawowa 
PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ KOLEI ZWIŃ
13:40 - 14:00 Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji –  czyli to co łączy branżę telekomunikacyjną, energetyczną, wodno-kanalizacyjną, drogową i kolejową.
 • Beata Czajka - Główny Specjalista Wydział Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, UKE
14:00 -14:40 DEBATA: POLSKA KOLEJ PO PROCESIE RESTRUKTURYZACJI
 • Reforma kolei 2000 r. 
 • 15 lat kolei samorządowej w Polsce. Jak wejście do UE wpłynęło na jakość transportu kolejowego?
 • Liberalizacja  rynku kolejowych przewozów towarowych i pasażerskich
Uczestnicy:
 • Mirosław Chaberek, Członek Rady Nadzorczej PKP S.A., Podsekretarz Stanu w ministerstwach związanych z Infrastrukturą  w latach 2005-2008
 • Juliusz Engelhardt, Profesor, Uniwersytet Szczeciński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury w latach 2008-2010
 • Anna Glapa, Partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
 • Bogusław Kowalski, ekspert branżowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu w latach 2006-2007
 • Andrzej Massel, Z-ca Dyrektora, Instytut Kolejowy, Podsekretarz Stanu w ministerstwach związanych z Infrastrukturą  w latach 2010-2013
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner , Zespół Doradców Gospodarczych TOR, minister transportu i gospodarki morskiej w latach1998-2000
14:40 - 15:40 DEBATA: PRZEWOZY TOWAROWE - JAK POPRAWIĆ EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH?
 • Jakość taboru
 • Oferta przewoźników (jakość, szybkość, cena usługi)
 • Dostęp do infrastruktury liniowej i punktowej
Uczestnicy:
 • Przedstawiciel, Urząd Transportu Kolejowego*
 • Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu, PKP S.A.
 • Michał Litwin, Dyrektor Generalny,Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych*
 • Przedstawiciel, Instytut Kolejnictwa*
 • Przedstawiciel, DB Cargo
 • Przedstawiciel, CTL Logistics
15:40 - 16:00 Przerwa Kawowa 
CZĘŚĆ III: SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA A ZWIŃ
16:00 - 16:15 Wprowadzenie do debaty:
 • dr Jakub Majewski - Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
16:15 - 17:00 DEBATA: 2019 - ROK MASZYNISTY  
 • Potrzeby zmian w kolejowym szkolnictwie zawodowym
 • Bariery administracyjne
 • Elastyczność zatrudniania
Uczestnicy:
 • Przedstawiciel, Urząd Transportu Kolejowego
 • Wojciech Jurkiewicz, Prezes Zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych*
 • Tomasz Kaniewski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie, EIB SA
 • dr Jakub Majewski, Prezes, Fundacja ProKolej
 • Leszek Miętek, Prezydent, Polski Związek Zawodowy Maszynistów w Polsce
17:00 ZAKOŃCZENIE KONGRESU
SALA B ZWIŃ
16:00 - 17:00
DEBATA: BEZPIECZEŃSTWO PRZEJAZDÓW KOLEJOWO-DROGOWYCH
 • Metody i technologie lepszego zabezpieczania przejazdów 
 • Jak edukować kierowców?
 • Możliwości zmian legislacyjnych
Uczestnicy:
 • Łukasz Zoń, Dyrektor Departamentu Prawnego, EIB SA
 • Przedstawiciel, Urząd Transportu Kolejowego*
 • Przedstawiciel, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Moderator:
 • Piotr Faryna, Prezes Zarządu, Tor-Audytor Sp. z o.o.
17:00 ZAKOŃCZENIE KONGRESU

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

Kongres Kolejowy odbędzie się w Warszawie.

więcej...

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Andrzej Adamczyk dr Maciej Andrzejewski dr Mirosław Antonowicz Prof. Juliusz Engelhardt Adrian Furgalski

Anna Glapa Dariusz Grajda Wojciech Jurkiewicz Tomasz Kaniewski Bogusław Kowalski

Joanna Lech Michał Litwin dr Jakub Majewski Krzysztof Mamiński dr Andrzej Massel

Ireneusz Merchel Leszek Miętek Sławomir Nalewajka Jarosław Narkiewicz dr Jan Raczyński

	Torsten Sprengel dr Tadeusz Syryjczyk Marita Szustak dr Tomasz Zielenkiewicz Małgorzata Zielińska

Łukasz Zoń

TOWARZYSZĄCE WYDARZENIA

TOR RAIL INVESTMENT MEETING

więcej...

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.

Forum Kolejowe – Railway Business Forum (RBF) - związek pracodawców działających w szeroko pojmowanej branży transportu szynowego. RBF działa od 2000 r. i skupia przedsiębiorców związanych z transportem kolejowym, przemysłem służącym kolei oraz usługami na rzecz przedsiębiorstw i spółek kolejowych.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:


Wojciech Laskowski

project manager

email: wojciech.laskowski@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.:+48 664 461 956

Kontakt w sprawie uczestnictwa w kongresie:

Małgorzata Pryczek

junior event manager

email: malgorzata.pryczek@tor-konferencje.pl

tel. kom.: +48 532 851 564

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

Dyrektor sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 728 518 765