IX KONGRES KOLEJOWY

13 LISTOPADA 2019, WARSZAWA

MsMermaid – Conference Center at The Tides Ul. Wioślarska 8/1 piętro, 00-411 Warszawa

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 

Organizator

Partner Platynowy

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner Travel Retail

Partner Projektowy

Partner Ubezpieczeniowy

Partner Merytoryczny

Partner Geotechniczny

Partner

Patronat Honorowy

PROGRAM KONGRESU

KONGRES KOLEJOWY 2019 ZWIŃ
9:00 Rejestracja uczestników
10:00 Powitanie
10:05 Wystąpienie programowe
CZĘŚĆ I: DEBATY PLENARNE ZWIŃ
10:20 -12:00 DEBATA I

INTEGRACJA EUROPEJSKIEJ SIECI KOLEJOWEJ
 • Nowe i istniejące korytarze transportowe w Europie
  Środkowej
 • IV pakiet kolejowy - wyzwania dla transportu szynowego w Europie
Moderator:
 • Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz, Polskie Radio Program III
12:00 - 13:00 DEBATA II 
PRZYSZŁOŚĆ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W POLSCE
 • Budowa nowych linii kolejowych – warunek konieczny dla rozwoju transportu kolejowego w Polsce     
 • Nowa perspektywa unijna 2021-2027. Jakie działania w infrastrukturze kolejowej?      
 • Utrzymanie zmodernizowanej infrastruktury        
 • Efektywne inwestowanie w infrastrukturę kolejową. Przegląd doświadczeń krajowych i europejskich
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w transporcie kolejowym

LOTERIA WIZYTÓWKOWA
13:00 - 13:40 PRZERWA KAWOWA/LUNCH (dla Gości VIP)
CZĘŚĆ II: SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA A ZWIŃ
13:40 -14:40
DEBATA: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA KOLEI
 • Elektryfikacja linii kolejowych  
 • Ekologia transportu (ograniczanie emisji spalin) 
 • Interoperacyjność taboru kolejowego
13:40 -15:40 DEBATA: DWORZEC PRZYSZŁOŚCI - KOLEJ W CENTRACH MIAST   
 • Jak zagospodarować powierzchnię dworców aby efektywnie wykorzystać ich położenie?
 • Dworce jako obiekty handlowe, użyteczności publicznej, centra kultury

15:40 - 16:00 Przerwa kawowa 
SALA B ZWIŃ
13:40 -14:40 DEBATA: POLSKA KOLEJ PO PROCESIE RESTRUKTURYZACJI
 • Reforma kolei 2000 r. 
 • 15 lat kolei samorządowej w Polsce. Jak wejście do UE wpłynęło na jakość transportu kolejowego?
 • Liberalizacja  rynku kolejowych przewozów towarowych i pasażerskich


14:40 - 15:40 DEBATA: PRZEWOZY TOWAROWE - JAK POPRAWIĆ EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH?
 • Jakość taboru
 • Oferta przewoźników (jakość, szybkość, cena usługi)
 • Dostęp do infrastruktury liniowej i punktowej

15:40 - 16:00 Przerwa Kawowa 
CZĘŚĆ III: SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA A ZWIŃ
16:00 - 17:00
DEBATA: 2019 - ROK MASZYNISTY  
 • Potrzeby zmian w kolejowym szkolnictwie zawodowym
 • Bariery administracyjne
 • Elastyczność zatrudniania

17:00 ZAKOŃCZENIE KONGRESU
SALA B ZWIŃ
16:00 - 17:00
DEBATA: BEZPIECZEŃSTWO PRZEJAZDÓW KOLEJOWO-DROGOWYCH
 • Metody i technologie lepszego zabezpieczania przejazdów 
 • Jak edukować kierowców?
 • Możliwości zmian legislacyjnych

17:00 ZAKOŃCZENIE KONGRESU

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

Kongres Kolejowy odbędzie się w Warszawie.

więcej...

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.

Forum Kolejowe – Railway Business Forum (RBF) - związek pracodawców działających w szeroko pojmowanej branży transportu szynowego. RBF działa od 2000 r. i skupia przedsiębiorców związanych z transportem kolejowym, przemysłem służącym kolei oraz usługami na rzecz przedsiębiorstw i spółek kolejowych.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:


Wojciech Laskowski

project manager

email: wojciech.laskowski@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.:+48 664 461 956

Kontakt w sprawie uczestnictwa w kongresie:

Małgorzata Pryczek

junior event manager

email: malgorzata.pryczek@tor-konferencje.pl

tel. kom.: +48 532 851 564

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

Dyrektor sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 728 518 765