V KONGRES KOLEJOWY

28 PAŹDZIERNIKA 2015, KATOWICE

Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Aleja Korfantego 35

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
POLSKA INFRASTRUKTURA W NOWEJ PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ UE I PO NIEJ: CZY JESTEŚMY PRZYGOTOWANI NA PRZYSZŁOŚĆ?

Organizatorzy

Gospodarz Kongresu Kolejowego 2015

Partner Jubileuszowy

Partner platynowy

Partner srebrny

Partner brązowy

Partner ubezpieczeniowy

Patronat honorowy

Partner merytoryczny

Partner PR

PROGRAM KONGRESU

27 PAŹDZIERNIKA - WIECZORNY BANKIET ZWIŃ
19:00 Uroczysty bankiet i wręczenie nagród (wstęp tylko za zaproszeniami).

Partner bankietu:

KZN Bieżanów

Podczas bankietu zostaną wręczone nagrody Janusza Piechocińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów - Ministra Gospodarki dla wyróżniających się firm i instytucji przemysłu kolejowego.


28 PAŹDZIERNIKA - KONGRES ZWIŃ
8:30 Rejestracja i poranna kawa
9:15 Uroczyste powitanie uczestników
 • Stanisław Dąbrowa, Wicemarszałek Województwa Śląskiego
 • Henryk Klimkiewicz, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Marcin Krupa, Prezydent Katowic
CZĘŚĆ 1: POLSKA KOLEJ W ROKU 2020 – JAKIE CELE CHCEMY OSIĄGNĄĆ
9:25 Railway Business Forum: Prezentacja Białej Księgi Kolejowej 2015
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący Forum Kolejowego – Railway Business Forum
9:45 DEBATA: POLSKI RYNEK KOLEJOWY U PROGU NOWEJ PERSPEKTYWY BUDŻETOWEJ UE
 • jakie czynniki stymulują rozwój rynku a jakie go ograniczają
 • jak będzie wyglądał polski rynek kolejowy na zakończenie nowej perspektywy budżetowej UE?
 • czy nowa perspektywa budżetowa UE pobudzi innowacje i przyczyni się do wzrostu konkurencyjności kolei?
Uczestnicy:
 • Stanisław Dąbrowa, Wicemarszałek Województwa Śląskiego
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący Forum Kolejowego – Railway Business Forum
 • Nicolas Halamek, Dyrektor Zarządzający Alstom Transport w Polsce
 • Andrzej Pawłowski, Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Eksploatacji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki
 • Jerzy Polaczek, Poseł na Sejm RP
 • Radosław Stępień, Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor ds. Wydawniczych, TOR Wydawnictwo, Redaktor Naczelny Miesięcznika „Rynek Kolejowy”
10:35 Przerwa kawowa
10:35 - 10:45 Briefing prasowy
CZĘŚĆ 2: POLSKI I EUROPEJSKI RYNEK KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH
10:55 Innowacyjna technologia logistyki rozjazdów kolejowych
 • Jacek Paś, Członek Zarządu, Dyrektor Handlu i Rozwoju, KZN Bieżanów
11:15 WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE: Racjonalna polityka kształtowania stawek dostępu do Infrastruktury a model funkcjonalno-operacyjny PKP PLK
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
11:25 DEBATA: Rozwój rynku kolejowych przewozów towarowych jako czynnik pobudzający inwestycje w nowej perspektywie finansowej
 • Fuzje, akwizycje, konsolidacja – czy to naturalny scenariusz dla środkowoeuropejskiego rynku kolejowych przewozów towarowych
 • Od przewoźnika kolejowego do operatora logistycznego – jak skutecznie przeprowadzić taką transformację
Uczestnicy:
 • Jacek Bieczek, Prezes Zarządu, CTL Logistics
 • Andrzej Pawłowski, Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Jerzy Polaczek, Poseł na Sejm RP
 • Marek Staszek, Prezes Zarządu, DB Schenker Rail Polska
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Łukasz Zoń, Dyrektor Departamentu Prawnego EIB SA, Radca Prawny
 • Moderator: Jędrzej Puzyński, Project Manager, TOR Wydawnictwo, Rzecznik Prasowy Inicjatywy dla Infrastruktury
12:15 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia jako czynnik wspierający rozwój przewoźników kolejowych
 • Łukasz Zoń, Dyrektor Departamentu Prawnego EIB SA, Radca Prawny
12:35 Rynek kolejowy z perspektywy ubezpieczyciela
 • Andrzej Cabaj, Menedżer ds. Ubezpieczeń Technicznych, Departament Ubezpieczeń Majątkowych, AXA TUiR S.A.
 • Martyna Dziwer-Wołosz, Menedżer ds. Oceny Ryzyka, Departament Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej, AXA TUiR S.A.
12:55 Lunch + networking
CZĘŚĆ 3 A: INTEGRACJA POLSKIEGO RYNKU DALEKOBIEŻNYCH, REGIONALNYCH I AGLOMERACYJNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (AUDYTORIUM)
13:35 WYSTĄPIENIE: Przewozy Regionalne, największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce w nowej odsłonie
 • Tomasz Pasikowski, Prezes Zarządu, Przewozy Regionalne
13:50 DYSKUSJA WPROWADZAJĄCA:  Jak optymalnie wykorzystać zasoby i potencjał Przewozów Regionalnych?

Uczestnicy:
 • Jerzy Kriger, Dyrektor, Departament Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Jan Maćkowiak, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Tomasz Pasikowski, Prezes Zarządu, Przewozy Regionalne
 • Marek Szczepański, Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • MODERATOR: Łukasz Malinowski, Dyrektor ds. Wydawniczych, TOR Wydawnictwo, Redaktor Naczelny Miesięcznika "Rynek Kolejowy"
14:30 DEBATA: Instrumenty podnoszenia konkurencyjności na rynku pasażerskich przewozów kolejowych – tendencje i statystyki: co mówią o kliencie, co mówią o rynku?

Uczestnicy:
 • Piotr Bezulski, Dyrektor Zarządzający, Polski Bus
 • Wojciech Dinges, Prezes Zarządu, Koleje Śląskie
 • Damian Grabowski, Prezes Zarządu, Arriva RP
 • Dariusz Grajda, Członek Zarządu, Koleje Mazowieckie
 • Jacek Leonkiewicz, Prezes Zarządu, PKP Intercity
 • dr Jakub Majewski, Prezes, Fundacja ProKolej
 • Prof. UE dr hab. Robert Tomanek, Prorektor ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Andrzej Wasilewski, Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna
 • Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu, Koleje Wielkopolskie
 • Moderator: Jakub Madrjas, Redaktor Prowadzący, Rynek-Kolejowy.pl
15:20 Przerwa kawowa
CZĘŚĆ 3 B: PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ (SALA B)
13:35 DEBATA W SALI B: PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ I EFEKTYWNOŚĆ PROCESU INWESTYCYJNEGO
 • Efektywność w perspektywie 2014-2020 – na co możemy liczyć, co się zmieni?
 • Efekt synergii – korzyści ze współpracy kluczowych interesariuszy inwestycji 
 • Czynniki sukcesu przy realizacji projektów
 • Właściwe warunki kontraktowe
Uczestnicy:
 • Michał Batko, Prezes Zarządu, Infra Silesia S.A.
 • Paweł Kopczyński, Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Ryszard Leszczyński, Prezes Zarządu, KZN Bieżanów
 • Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych, Instytut Kolejnictwa 
 • Paweł Szaciłło, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Tomasz Szuba, Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa dla Infrastruktury, Prezes Zarządu Tines Capital Group
 • Marita Szustak, Wiceprezes Zarządu, Railway Business Forum
 • Moderator: Janusz Zubrzycki, Dyrektor Zarządzający, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
14:35 Czy i gdzie budować nowe linie kolejowe?
 • Patryk Wild, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
14:55 Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości infrastruktury kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem preferencji szerokiego toru – pewne zyski czy kłopoty samorządów?
 • Mariusz Orliński, Adwokat, Wspólnik, Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa
15:15 Krótko- i długookresowy rozwój korytarza TEN-T III(a) (Kiev-) Rzeszów - Kraków - Katowice - Opole - Wrocław - Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy - Zielona Góra - Berlin
 • Damian Hajduk, Zespół Doradców Transportowych
15:20 Przerwa kawowa
CZĘŚĆ 4: DEBATY RÓWNOLEGŁE
AUDYTORIUM: ROLA UTK W ROZWOJU TRANSPORTU SZYNOWEGO W POLSCE
15:40 Partner panelu: Urząd Transportu Kolejowego
 • Czy Urząd Transportu Kolejowego (UTK) jest dostatecznie umocowany i niezależny?
 • Czy UTK jest dostatecznie wyposażony i finansowany?
 • Czy i jak może ulec zmianie funkcjonowanie UTK po IV pakiecie?
 • Najważniejsze problemy UTK odnośnie regulacji
 • Czego oczekuje środowisko kolejowe w związku z działalnością UTK?
 • Co oferuje UTK dla IM i RU oraz producentów w kwestii uproszczenia wymogów i procedur?
Uczestnicy:
 • Krzysztof Dyl, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Wiceprzewodniczący IRG-Rail
 • Ignacy Góra, Wiceprezes ds. Techniki i Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego, Urząd Transportu Kolejowego
 • Wojciech Pacyna, Wiceprezes Zarządu, EKK Wagon
 • Paweł Pucek, Członek Zarządu ds. Sprzedaży, DB Schenker Rail Polska
 • Andrzej Żurkowski, Dyrektor, Instytut Kolejnictwa
 • Moderator: Piotr Faryna, Dyrektor, Railway Business Forum
SESJA W SALI B: JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ KOLEI W REGIONACH I NIE TYLKO?
15:40 Projekt "Kolej na dobrą kolej"
 • Krzysztof Rytel, Stanisław Biega, Centrum Zrównoważonego Transportu
 • Jerzy Kriger, Dyrektor, Departament Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
16:20 Badania usług przewozowych – niezbędne narzędzie do kształtowania oferty przewozowej i kontroli jej wykonania
 • Jacek Poniewierski, Prezes, Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej
SESJA W SALI C: RYNEK TABORU DLA PRZEWOZÓW TOWAROWYCH W POLSCE
15:40 SESJA W SALI C:

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE: Zarządzanie taborem kolejowym w czasie rzeczywistym

 • dr Marcin Hajdul, Kierownik Centrum wiedzy Logistycznej Instytutu Logistyki i Magazynowania, Członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA)

DEBATA: RYNEK TABORU DLA PRZEWOZÓW TOWAROWYCH W POLSCE

 • Jaka będzie przyszłość produkcji wagonów towarowych w Polsce?
 • Zapotrzebowanie na innowacje i nowe konstrukcje
 • Jakich wagonów potrzebują kolejowi przewoźnicy towarowi, aby nawiązać konkurencję z przewoźnikami drogowymi?
Uczestnicy:
 • Witold Bawor, Członek Zarządu, PKP CargoTabor
 • Marian Dybowski, Prezes, Tabor Dębica
 • Janusz Giminski, Prezes, Wagon Opole
 • dr Marcin Hajdul, Kierownik Centrum wiedzy Logistycznej Instytutu Logistyki i Magazynowania, Członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA)
 • Robert Kruk, Instytut Kolejnictwa
 • Jarosław Licznerski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Sebastian Pilorz, Dyrektor ds. Utrzymania, DB Schenker Rail Polska
 • Karol Trzoński, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Moderator: Michał Grobelny, Project Manager, TOR Konferencje
16:40 Zakończenie Kongresu

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

PLIKI DO POBRANIA

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

Katowice już dawno przestały być miastem węgla i stali. Dzięki inwestycjom rozpoczętym kilka lat temu stolica Górnego Śląska na naszych oczach staje się czołowym ośrodkiem kultury i turystyki biznesowej w Polsce.

więcej...
 • Partner merytoryczny
 • Patronat medialny
 • Partner merytoryczny
 • Patronat medialny
 • Partner merytoryczny
 • Patronat medialny
 • Partner merytoryczny
 • Patronat medialny

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Tadeusz Syryjczyk Leszek Baj Michał Batko Witold Bawor Jacek Bieczek

Andrzej Cabaj Radosław Czapski Stanisław Dąbrowa Wojciech Dinges Marian Dybowski

Krzysztof Dyl Piotr Faryna Adrian Furgalski Janusz Giminski Ignacy Góra

Damian Grabowski dr Marcin Hajdul Nicolas Halamek Robert Kruk Marcin Krupa

Jacek Leonkiewicz dr Jakub Majewski Łukasz Malinowski Andrzej Massel Tomasz Pasikowski

Jacek Paś Andrzej Pawłowski Janusz Piechociński Sebastian Pilorz Krystyna Pękała

Jerzy Polaczek Jacek Poniewierski Martyna Dziwer-Wołosz Paweł Pucek Piotr Rachwalski

dr Marcin Radwan-Röhrenschef Marek Staszek Radosław Stępień Paweł Szaciłło Marek Szczepański

Tomasz Szuba Marita Szustak prof. UE dr hab. Robert Tomanek Karol Trzoński Andrzej Wasilewski

Włodzimierz Wilkanowicz Paweł Winiarski Łukasz Zoń Janusz Zubrzycki Andrzej Żurkowski

Jarosław Licznerski Jerzy Kriger Dariusz Grajda Patryk Wild Mariusz Orliński

Krzysztof Rytel

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

UROCZYSTY BANKIET

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.

Forum Kolejowe – Railway Business Forum (RBF)- związek pracodawców działających w szeroko pojmowanej branży transportu szynowego. RBF działa od 2000 r. i skupia przedsiębiorców związanych z transportem kolejowym, przemysłem służącym kolei oraz usługami na rzecz przedsiębiorstw i spółek kolejowych.

Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jakub Klimkiewicz

Dyrektor ds. Programowych ZDG TOR

email: jakub.klimkiewicz@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 461 28 76

Michał Grobelny

Project Manager

email: michal.grobelny@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 43

Kontakt w sprawie uczestnictwa w kongresie:

Marta Mazurczak

junior event manager

email: marta.mazurczak@tor-konferencje.pl

tel. kom.: +48 696 094 034

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Ewelina Sosnowska

dyrektor sprzedaży i marketingu

email: ewelina.sosnowska@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 696 094 110

tel: 22 462 77 40

Iwona Basa

kierownik sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 728 518 765

tel: 22 462 77 41