Partnerzy:

Organizatorzy:

Partner Srebrny:

Partner Brązowy:

Partner:

Partner Merytoryczny:

Partner Bankowy:

Partner Projektowy:

Partner Ubezpieczeniowy:

Partner Geotechniczny:

Patronaty Honorowe:

Agenda

10:00

Powitanie

10:05

Wystąpienie otwierające

 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury

10:20

Debata otwarcia: Branża kolejowa w obliczu pandemii

 • Wpływ koronawirusa na liczbę pasażerów i towarów na kolei
 • #zawszenasluzbie i działania zaradcze podjęte przez branżę kolejową
 • Długofalowe skutki kryzysu w światowej gospodarce i ich wpływ na polską kolej
 • System zachęt do korzystania z kolei i wyrównanie warunków konkurowania z transportem drogowym

Część pierwsza (50 minut)

Uczestnicy:

 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący, Railway Business Forum, Prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR
 • Przedstawiciel, PKP S.A.*
 • Moderator: Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz ekonomiczny

Część druga (50 minut)

Uczestnicy:

 • Przedstawiciel, Urząd Transportu Kolejowego*
 • Przedstawiciel, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*
 • Robert Nowakowski, Członek zarządu ds. produkcji, DB Cargo Polska S.A.
 • Przedstawiciel, PKP Energetyka S.A.
 • Moderator: Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz ekonomiczny

12:00

Planowane zakończenie pierwszego dnia Kongresu

10:00

Powitanie

10:10

Debata: Realizacja inwestycji infrastrukturalnych

 • Nowy budżet Unii Europejskiej i Fundusz Odbudowy – kiedy pojawią się pierwsze przetargi?
 • Realizacja prac i nadzór nad inwestycjami a kwestie bezpieczeństwa
 • Czy pandemia przyspieszy proces cyfryzacji w infrastrukturze kolejowej?

Uczestnicy:

 • Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
 • Przedstawiciel, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*
 • mec. Piotr Kunicki, Partner, Szef Zespołu Prawa Zamówień Publicznych i Infrastruktury, DWF Poland
 • Joanna Lech, p.o. Dyrektora, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Rafał Leszczyński, Prezes Zarządu, Grupa KZN Bieżanów
 • Artur Popko, Wiceprezes Zarządu Budimex SA, Dyrektor Operacyjny
 • Marita Szustak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Redaktor Naczelny, Wydawnictwo TOR

11:30

Wręczenie nagród dla zwycięzców III edycji konkursu „Dworzec Roku”

11:40

Czwarty pakiet kolejowy a branża kolejowa w Polsce

12:00

Debata: Kolej a klimat – priorytety nowego paradygmatu rozwoju sektora

 • Jak kwestie klimatyczne wpływają na perspektywy rozwoju branży kolejowej?
 • Europejski Zielony Ład a rola transportu kolejowego

Uczestnicy:

 • Moderator: Jakub Madrjas, Zastępca Redaktora Naczelnego, Wydawnictwo TOR

13:00

Planowane zakończenie drugiego dnia Kongresu

10:00

Powitanie

10:10

Debata: Kiedy pasażerowie wrócą na kolej?

 • Z czego pokrywać koszty utrzymania taboru przy spadku przewozów?
 • Komunikacja z pasażerem w trakcie i… po pandemii
 • Podjęte środki bezpieczeństwa w pasażerskich przewozach kolejowych

Uczestnicy:

 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej*
 • Janusz Malinowski, Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna
 • Tomasz Warchoł, Prezes Zarządu, Koleje Małopolskie
 • Przedstawiciel, Koleje Mazowieckie
 • dr Tomasz Zielenkiewicz, Senior Associate, DZP
 • Moderator: Janusz Kućmin, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

11:10

Przerwa techniczna

11:30

Debata: Bieżąca kondycja i przyszłość rynku kolejowych przewozów towarowych

 • Jak możliwe spowolnienie światowej gospodarki wpłynie na rynek przewozów intermodalnych?
 • Wpływ planowanej restrukturyzacji przemysłu górniczego i energetycznego w Polsce na funkcjonowanie rynku przewozów towarowych na kolei
 • Czas pracy maszynistów – ustawa i jej konsekwencje dla branży
 • Niższe stawki, lepsze infrastruktura: wnioski po Kongresie Transportu Intermodalnego w Gdańsku

Uczestnicy:

 • Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury*
 • Przedstawiciel, Urząd Transportu Kolejowego*
 • dr Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora, Instytut Kolejnictwa
 • Leszek Miętek, Prezydent, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce*
 • Przedstawiciel, DCT Gdańsk S.A.
 • Przedstawiciel, Lotos Kolej Sp. z o.o.
 • Moderator: Michał Litwin, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

12:30

Planowane zakończenie trzeciego dnia Kongresu

Prelegenci

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Adrian Furgalski

Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Anna Glapa

Partner, DZP

mec. Piotr Kunicki

Partner, Szef Zespołu Prawa Zamówień Publicznych i Infrastruktury, DWF Poland

Janusz Kućmin

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

Joanna Lech

p.o. Dyrektora, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Rafał Leszczyński

Prezes Zarządu, Grupa KZN Bieżanów

Robert Nowakowski

Członek zarządu ds. produkcji, DB Cargo Polska S.A.

Jakub Madrjas

Zespół Doradców Gospodarczych TOR

dr Jakub Majewski

Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej

Janusz Malinowski

Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Łukasz Malinowski

Zespół Doradców Gospodarczych TOR

dr Andrzej Massel

Zastępca Dyrektora, Instytut Kolejnictwa

Michał Litwin

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

Artur Popko

Wiceprezes Zarządu Budimex SA, Dyrektor Operacyjny

Marita Szustak

Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Tomasz Warchoł

Prezes Zarządu, Koleje Małopolskie

Patrycjusz Wyżga

Dziennikarz ekonomiczny

dr Tomasz Zielenkiewicz

Senior Associate, DZP

Wybór biletów Wybierz rodzaj uczestnictwa

Pula miejsc wyczerpana

Pula miejsc wyczerpana

990 pln

niedostępne

Cena netto, nie zawiera podatku 23% VAT

Pula miejsc wyczerpana
Uczestnik VIP od 14.10.2020

Uczestnik VIP od 14.10.2020

1490 pln

niedostępne

Cena netto, nie zawiera podatku 23% VAT

Uczestnik VIP od 14.10.2020

Poprzednia edycja​

Dziewiąty Kongres Kolejowy otworzył minister Andrzej Adamczyk. Było to jego pierwsze publiczne wystąpienie po desygnacji na ministra infrastruktury nowej kadencji rządu. Wśród głównych tematów Kongresu znalazły się m.in. kwestie: integracji europejskiej sieci kolejowej, przyszłości infrastruktury kolejowej w Polsce, rewitalizacji dworców, efektywności energetycznej kolei i bezpieczeństwa przejazdów kolejowo-drogowych. Uczestnicy wydarzenia dyskutowali także o procesie restrukturyzacji kolei w Polsce, a także podsumowali Rok Maszynisty.

+
Uczestników
Prelegentów
+
Patronów i Partnerów
+
Godzin dyskusji o przyszłości kolei

Miejsce wydarzenia Kontakt:

Tegoroczna edycja Kongresu kolejowego odbędzie się w formule online:

 

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt

Tomasz Jakubiak

tel: 532 851 567

email: tomasz.jakubiak@tor-konferencje.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby