Partnerzy:

Organizatorzy:

Partner Srebrny:

Partner Brązowy:

Partner:

Partner Merytoryczny:

Partner Bankowy:

Partner Projektowy:

Partner Ubezpieczeniowy:

Partner Geotechniczny:

Patronaty Honorowe:

Agenda

9:00 - 10:00

Rejestracja uczestników

Poranna kawa

10:00

Powitanie

Adrian Furgalski, Przewodniczący, Railway Business Forum, Prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR

10:30 - 11:30

Debata otwarcia: Branża kolejowa w obliczu pandemii

 • Wpływ koronawirusa na liczbę pasażerów i towarów na kolei
 • #zawszenasluzbie i działania zaradcze podjęte przez branżę kolejową
 • Długofalowe skutki kryzysu w światowej gospodarce i ich wpływ na polską kolej
 • Szanse dla kolei w świetle problemów rynku lotniczego

11:30 - 12:30

Debata: Realizacja inwestycji infrastrukturalnych

 • Nowy budżet Unii Europejskiej i Fundusz Odbudowy – kiedy pojawią się pierwsze przetargi?
 • Realizacja prac i nadzór nad inwestycjami a kwestie bezpieczeństwa
 • Czy pandemia przyspieszy proces cyfryzacji w infrastrukturze kolejowej?

12:30 - 12:50

Przerwa kawowa

Przerwa Techniczna

12:50 - 13:00

Wręczenie nagród dla zwycięzców III edycji konkursu „Dworzec Roku”

13:00 - 13:20

Czwarty pakiet kolejowy a branża kolejowa w Polsce

13:20 - 14:20

Debata: Kolej a klimat – priorytety nowego paradygmatu rozwoju sektora

 • Jak kwestie klimatyczne wpływają na perspektywy rozwoju branży kolejowej?
 • Europejski Zielony Ład a rola transportu kolejowego

14:20 - 15:00

Lunch

15:00 - 16:00

SALA I: Kiedy pasażerowie wrócą na kolej?

 • Z czego pokrywać koszty utrzymania taboru przy spadku przewozów?
 • Komunikacja z pasażerem w trakcie i… po pandemii
 • Podjęte środki bezpieczeństwa w pasażerskich przewozach kolejowych

15:00 - 16:00

SALA II: Jak możliwe spowolnienie światowej gospodarki wpłynie na rynek przewozów intermodalnych?

 • Transport intermodalny a skutki pandemii (mniejsza liczba zleceń transportowych, zwiększona przepustowość linii a przewozy ładunków, obniżenie kosztów paliwa a konkurencja z transportem drogowym)
 • Niższe stawki, lepsze infrastruktura: wnioski po Kongresie Transportu Intermodalnego w Gdańsku

16:00

Planowane zakończenie Kongresu

Prelegenci

Jakub Madrjas

Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Łukasz Malinowski

Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Adrian Furgalski

Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Jędrzej Puzyński

Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Wybór biletów Wybierz rodzaj uczestnictwa

Uczestnik VIP

Uczestnik VIP

990 pln

Zarejestruj się

Cena netto, nie zawiera podatku 23% VAT

Uczestnik VIP

Poprzednia edycja​

Dziewiąty Kongres Kolejowy otworzył minister Andrzej Adamczyk. Było to jego pierwsze publiczne wystąpienie po desygnacji na ministra infrastruktury nowej kadencji rządu. Wśród głównych tematów Kongresu znalazły się m.in. kwestie: integracji europejskiej sieci kolejowej, przyszłości infrastruktury kolejowej w Polsce, rewitalizacji dworców, efektywności energetycznej kolei i bezpieczeństwa przejazdów kolejowo-drogowych. Uczestnicy wydarzenia dyskutowali także o procesie restrukturyzacji kolei w Polsce, a także podsumowali Rok Maszynisty.

+
Uczestników
Prelegentów
+
Patronów i Partnerów
+
Godzin dyskusji o przyszłości kolei

Miejsce wydarzenia Kontakt:

Tegoroczna edycja Kongresu kolejowego odbędzie się w:

Centrum Nauki Kopernik

adres: Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

www: www.kopernik.org.pl

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt

Jędrzej Puzyński

tel: 696 094 452

email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby