VII KONGRES KOLEJOWY

23 LISTOPADA 2017, WARSZAWA

Sofitel Victoria, ul. Królewska 11, Warszawa

 
SMART RAILWAYS, CZYLI INTELIGENTNE KOLEJE

Organizator

Partner Platynowy

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner Prawny

Partner Projektowy

Partnerzy

Partner Debaty

Partner Merytoryczny

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

Tłumaczenia zapewnia firma

PROGRAM KONGRESU

KONGRES KOLEJOWY 2017 ZWIŃ
9:00 Rejestracja uczestników
10:00 Powitanie
10:15 Wystąpienie programowe
CZĘŚĆ I: DEBATY PLENARNE ZWIŃ
10:30 DOŚWIADCZENIE Z 10 LAT MODERNIZACJI KOLEI

 • Krzysztof Niemiec, Wiceprezes Zarządu Track Tec S.A.
10:45 DEBATA I

ROLA KOLEI W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM PAŃSTWA - JAK PRZYWRÓCIĆ TRANSPORTOWI SZYNOWEMU NALEŻNE MU MIEJSCE?

-kolej a transport drogowy - czy jest możliwa sprawiedliwa konkurencja (fair competition) międzygałęziowa w transporcie?
- odzyskiwanie pasażerów i towarów dla kolei,
- kształt infrastruktury zapewniającej wzrost konkurencyjności kolei w Polsce,
- rola kolei w projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego,
- powrót dyskusji o Kolejach Dużych Prędkości,

UCZESTNICY:
 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący, Forum Kolejowe - Railway Business Forum
 • Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora, Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
 • Marcin Krakowiak, Partner, Kancelaria, Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.
 • Robert Komar, Pełnomocnik Zarządu Kolei Litewskich ds. Europy Centralnej
 • Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu, PKP S.A.
 • dr Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora, Instytut Kolejnictwa,
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
MODERATOR:
 • Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz radiowy i telewizyjny
11:50 DEBATA II

KOLEJOWE PRZEWOZY TOWAROWE – JAKI JEST POTENCJAŁ WZROSTU SEKTORA?

- jak stymulować i rozwijać rynek?
- niezbędne inwestycje taborowe a możliwości rodzimego przemysłu,
- transport intermodalny szansą na odciążenie dróg – infrastruktura i biznes,
- Nowy Jedwabny Szlak – szanse dla Polski,
- korytarze transportowe a konkurencyjność transportu kolejowego,
- planowane inwestycje w żeglugę śródlądową – szansa czy problem dla kolei?

UCZESTNICY:
 • Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Józef Marek Kowalczyk, Prezes, Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
 • Robert Nowakowski, Członek Zarządu ds. Produkcji, DB Cargo Polska S.A.
 • Radim Paiger, Senior Business Manager, Legios Loco a.s.
 • Prof. zw. Dr hab. Marek Wierzbowski, Radca prawny/Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
 • Henryk Zielaskiewicz, Dyrektor Nieruchomości i Projektów logistycznych, PKP S.A.
MODERATOR:
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.
12:40 Przerwa kawowa
CZĘŚĆ II: SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA A: SMART RAILWAYS ZWIŃ
13:10 PRZETASOWANIA NA ŚWIATOWYM RYNKU TABORU SZYNOWEGO

UCZESTNICY:
 • Krzysztof Celiński, Dyrektor branży Mobility, Siemens Sp. z o.o.
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący, Forum Kolejowe - Railway Business Forum 
 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
 • Janusz Kućmin, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego
 • Jan Raczyński, Główny Specjalista, Instytut Kolejnictwa
MODERATOR:
 • Jakub Madrjas, Redaktor prowadzący, Portal www.rynek-kolejowy.pl
13:50 JAK BUDOWAĆ INTELIGENTNĄ KOLEJ NA MIARĘ XXI WIEKU

- sieci komunikacyjne najnowszej generacji w służbie transportu kolejowego,
- nowoczesna multimedialna informacja pasażerska i systemy rozrywki pokładowej,
- śledzenie i monitorowanie stanu technicznego taboru kolejowego,
- wykorzystanie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa (monitoring video, systemy zarządzania w sytuacjach kryzysowych),
- jak zrozumieć potrzeby współczesnego pasażera? - wykorzystanie aplikacji mobilnych, mediów społecznościowych dla budowania lepszych relacji z klientem

UCZESTNICY:
 • Radosław Gawek, Członek Zarządu, Szybka Kolej Miejska w Warszawie Sp. z o.o.
 • Artur Kowalczyk, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Techniczno -Eksploatacyjnych, Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
 • Tomasz Krajewski, Prezes Zarządu, SkyCash Poland S.A.
 • Janusz Malinowski, Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
 • Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentów Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju
 • Artur Resmer, Członek Zarządu, PKP Intercity S.A.
 • Robert Stępień, Prezes Zarządu, Koleje Mazowieckie Sp. z o.o.
MODERATOR:
 • Bartosz Górczyński, CIONET Polska
SALA B: INFRASTRUKTURA ZWIŃ
13:10 POTENCJAŁ RAIL BALTICA DLA ROZWOJU TRANSPORTU KOLEJOWEGO I BIZNESU W POLSCE

- Jakub Siwiński -  Jakub Siwiński,  Policy Officer, DG MOVE, Komisja Europejska
 Temat wystąpienia:  “Rail Baltica jako część Korytarza Sieci Bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk”

- Indrek Orav - CEO Rail Baltica Estonia
Temat wystąpienia: "Rail Baltica as a new transport corridor"
13:30 GDZIE BĘDZIE INFRASTRUKTURA KOLEJOWA W POLSCE W ROKU 2023?

- adekwatność infrastruktury względem uwarunkowań gospodarczych i demograficznych,
- efekty realizacji prac inwestycyjnych i ich wpływ na system transportowy naszego kraju,
- jak zapewnić odpowiednie środki na remonty, modernizację i utrzymanie infrastruktury kolejowej po zakończeniu obecnej perspektywy budżetowej UE?
- nowe źródła finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych,
- Rail Baltica - wpływ projektu na przyszłość infrastruktury, transportu i biznesu w Polsce,
- wnioski z ostatnich lat a plany,
- utrzymanie i jego koszty, kontrakt utrzymaniowy.

UCZESTNICY:
 • Arnold Bresch, Członek Zarządu - Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji, PKP Polskie Lnie Kolejowe S.A.
 • Anna Glapa, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki,Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k.
 • Leszek Hołda, Członek Zarządu, PKP Energetyka S.A.
 • Indrek Orav, CEO Rail Baltica Estonia
 • Andrzej Pawłowski, Doradca Zarządu Grupy CTL Logistics, Prezes CTL Północ Sp. z o.o.
 • Mirosław Podraza, Dyrektor Regionu Kolejowego, SKANSKA S.A.
 • Petr Vavrouška, Dyrektor Generalny, mmcite + a.s.
 • Arturas Vilimas, Rail Baltica Country Manager of Poland
MODERATOR:
 • Łukasz Malinowski, Redaktor Naczelny, TOR Wydawnictwo
14:50 Lunch (dla Gości VIP)
CZĘŚĆ III: SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA A: SAMORZĄDY ZWIŃ
15:30 INWESTYCJE W TRANSPORT KOLEJOWY A OCZEKIWANIA WSPÓLNOT SAMORZĄDOWYCH

- kolej w każdym powiecie? Jak reformować, rozwijać i modernizować koleje regionalne,
- koleje aglomeracyjne a rozwój ośrodków miejskich. Czy transport szynowy może być lekarstwem na problemy polskich miast?
- samorządowe inwestycje w tabor kolejowy i infrastrukturę a wymagania pasażera

UCZESTNICY:
 • Prof. Juliusz Engelhardt,  Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
 • Rafał Górski, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO
 • Jarosław Jóźwiak, Mecenas, Prof.Wierzbowski i Partnerzy
 • Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu, Multiconsult Polska Sp. z o.o.
 • Krystyna Pękała, Prezes Zarządu, Szybka Kolej Miejska w Warszawie Sp. z o.o.
 • Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu, Koleje Dolnośląskie Sp. z o.o.
 • Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu, Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
MODERATOR:
 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
16:30 ZAKOŃCZENIE KONGRESU
SALA B: BEZPIECZEŃSTWO KOLEJOWE ZWIŃ
15:30 DEBATA POŚWIĘCONA BEZPIECZEŃSTWU W TRANSPORCIE KOLEJOWYM W POLSCE

WSTĘP:
 • Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
15:45 NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA KOLEJOWEGO
 • Paweł Rolek, Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego, Urząd Transportu Kolejowego
16:00 CZY PRAKTYKA POTWIERDZA WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
 • Leszek Miętek, Przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych
 • Marek Olkiewicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Mariusz Rypina, Senior Associate, Prof. Wierzbowski i Partnerzy
 • Piotr Skolasiński, dyrektor Zarządzający, Tor-Audytor
 • Kamil Wilde, Wiceprezes, Urząd Transportu Kolejowego
MODERATOR:
 • Piotr Faryna, Dyrektor Biura, Forum Kolejowe – Railway Business Forum
16:30 ZAKOŃCZENIE KONGRESU

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

PLIKI DO POBRANIA

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

Kongres Kolejowy odbędzie się w Warszawie. Wkrótce więcej szczegółów na ten temat.

więcej...

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Andrzej Adamczyk Andrzej Bittel Arnold Bresch Tomasz Buczyński Krzysztof Celiński

Przemysław Drapała Juliusz Engelhardt Adrian Furgalski Radosław Gawek Anna Glapa

Przemysław Gorgol Ignacy Góra Rafał Górski Leszek Hołda Jarosław Jóźwiak

Robert Komar Artur Kowalczyk Józef Marek Kowalczyk Tomasz Krajewski Marcin Krakowiak

Janusz Kućmin Ryszard Leszczyński Andrzej Massel Krzysztof Mamiński Ireneusz Merchel

Leszek Miętek Renata Mordak Krzysztof Niemiec Marek Olkiewicz Indrek Orav

Jarosław Orliński Radim Paiger Krystyna Pękała Mirosław Podraza Piotr Rachwalski

Jan Raczyński Artur Resmer Paweł Rolek Mariusz Rypina Jakub Siwiński

Piotr Skolasiński Robert Stępień Peter Vavrouška Arturas Vilimas Marek Wierzbowski

Mikołaj Wild Henryk Zielaskiewicz Krzysztof Zgorzelski Andrzej Żurkowski

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.

Forum Kolejowe – Railway Business Forum (RBF) 
- związek pracodawców działających w szeroko pojmowanej branży transportu szynowego. RBF działa od 2000 r. i skupia przedsiębiorców związanych z transportem kolejowym, przemysłem służącym kolei oraz usługami na rzecz przedsiębiorstw i spółek kolejowych.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jakub Klimkiewicz

wiceprezes zarządu ZDG TOR

email: jakub.klimkiewicz@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 461 28 76

Wojciech Laskowski

project manager

email: wojciech.laskowski@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 43

Kontakt w sprawie uczestnictwa w kongresie:

Marta Mazurczak

event manager

email: marta.mazurczak@tor-konferencje.pl

tel. kom.: +48 696 094 034

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

z-ca dyrektora sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 728 518 765

tel: 22 462 77 41