Partnerzy poprzedniej edycji 2022:

Organizatorzy:

Partner Platynowy:

Partner Złoty:

Partner Srebrny:

Partner Technologiczny:

Partner Leasingowy:

Partner IT:

Partner Taborowy:

Partner Ubezpieczeniowy:

Partner Geotechniczny:

Partner Projektowy:

Partner Bankowy:

Partner Travel Retail:

Partner Leasingowy:

Partner Projektowy:

Partner Prawny:

Partner Travel Retail:

Partner Ubezpieczeniowy:

Partner Geotechniczny:

Partner Merytoryczny:

Partner Merytoryczny:

Program wydarzenia w 2022 r.

8:00

Rejestracja uczestników

9:00

Otwarcie Kongresu. Prezentacja raportu „Polsko-ukraińskie relacje kolejowe. Stan obecny, potencjał, wyzwania”

 • Adrian Furgalski, Przewodniczący, Railway Business Forum & Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

9:15

Wystąpienie otwierające

 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury

9:30

Wystąpienie otwierające

 • Ołeksandr Kubrakow, Minister Infrastruktury Ukrainy (online)

CZĘŚĆ I - SESJA PLENARNA

MIĘDZY KONGRESAMI. PODSUMOWANIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY

9:45

DEBATA OTWARCIA: Polska kolej wobec globalnej sytuacji polityczno-gospodarczej

 • Pandemia, wojna, kryzys klimatyczny. Szanse i zagrożenia dla kolei w dobie globalnych kryzysów
 • Konsekwencje wojny w Ukrainie dla rynku pracowników, przewozów kolejowych oraz cen energii, paliw i materiałów budowlanych
 • Efektywność inwestycji kolejowych w Polsce po dwóch unijnych perspektywach budżetowych 2007-2020
 • Realizacja planów rozwojowych w kontekście problemów z finansowaniem ze środków UE i krajowych

Paneliści:

 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury
 • Arnold Bresch, Członek zarządu - dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Marek Chraniuk, Prezes zarządu, PKP Intercity
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący, Railway Business Forum & Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Rafał Leszczyński, Prezes zarządu, Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów"
 • Krzysztof Mamiński, Prezes zarządu, Polskie Koleje Państwowe
 • Artur Popko, Prezes zarządu, Budimex
 • Marita Szustak, Prezes, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Wojciech Trojanowski, Członek zarządu, STRABAG

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor zarządzający, redaktor naczelny, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

11:15

Zielone Nagrody Kolejowe

Organizatorzy: Forum Kolejowe Railway Business Forum i redakcja Rynku Kolejowego

11:30

DEBATA STRATEGICZNA: Konkurencyjność przewozów kolejowych – niezbędne działania

 • Transport intermodalny w obliczu globalnych kryzysów
 • Znaczenie kosztów dostępu do infrastruktury
 • Sytuacja przewoźników w warunkach drastycznych zmian cen paliw i energii – wsparcie dla sektora
 • Wzrost dostępności cenowej transportu pasażerskiego - wnioski z niemieckiej oferty biletowej 9 euro
 • Poprawa jakości oferty przewozowej
 • Źródła finansowania zakupu nowego taboru wobec kłopotów z finansowaniem UE. Waloryzacja kontraktów zakupowych
 • Kierunki rozwoju Kolei Dużych Prędkości w kontekście raportu ETO

Paneliści:

 • Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury
 • Sławomir Cyza, Prezes i dyrektor zarządzający w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich, Alstom
 • Tomasz Gontarz, Członek zarządu, PKP Intercity
 • Ignacy Góra, Prezes, Urząd Transportu Kolejowego
 • Andrzej Kacperski, Prezes zarządu, Lagardere Travel Retail
 • Marek Kleszczewski, Członek zarządu, PKP Energetyka
 • dr inż. Jacek Konop, Wiceprezes zarządu ds. technicznych, PESA Bydgoszcz
 • Grzegorz Kurdziel, Członek zarządu – dyrektor ds. wsparcia operacyjnego, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Artur Martyniuk, Prezes zarządu, POLREGIO
 • dr inż. Andrzej Massel, Dyrektor, Instytut Kolejnictwa
 • Tomasz Prejs, Prezes zarządu, Stadler Polska

Moderator: Michał Litwin, Dyrektor generalny, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

13:00

Finał konkursu „Dworzec Roku 2022”

Organizatorzy: Fundacja ProKolej i Fundacja Grupy PKP

13:15

PRZERWA TECHNICZNA / LUNCH

PODZIAŁ NA SESJE RÓWNOLEGŁE

14:00

Wystąpienie: Pakiet oprogramowania SoftRail przeznaczony do optymalizacji procesów operacyjnych u operatorów kolejowych

Binary System: SoftRail software suite dedicated to railway companies’ operative processes optimization

 

Prelegent: Riccardo Colombo, Project manager, Binary System

14:20

Wystąpienie: Nowe technologie zmniejszające energochłonność transportu publicznego

Prelegent: Paweł Choduń, Wiceprezes zarządu, Medcom

14:30

Wystąpienie: Opportunities in eco-driving

Prelegent: dr Jan Hoogenraad, Ekspert ds. eco-drivingu, dyrektor i właściciel, Spoorgloren BV

14:35

DEBATA: Kolej jako pionier w walce o czysty klimat

 • Transformacja energetyczna na kolei. Ile elektryfikacji, ile wodoru?
 • Zielona kolej – czy polska kolej spełni założenia Europejskiego Zielonego Ładu?
 • Efektywność energetyczna szansą dla polskiej kolei – aktualne działania
 • Czy pojazdy szynowe z napędem spalinowym mają jeszcze szansę na rozwój? Jaki rodzaj napędu ma szansę na rozwój w kolejnej dekadzie?
 • Modernizacja taboru kolejowego i dostosowanie do wymagań klienta
 • Warianty ETCS a proces dopuszczania lokomotyw do ruchu

Partner debaty: Centrum Efektywności Energetycznej Kolei

 

Paneliści:

 • Marcin Piwowarski, Zastępca dyrektora w Departamencie Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury
 • Szymon Domański, Dyrektor ds. klienta strategicznego, PKO Leasing
 • Witold Gadoś, Dyrektor ds. rozwoju biznesu taboru, Siemens Mobility
 • dr hab. Arkadiusz Kawa, Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
 • Jakub Majewski, Prezes, Fundacja ProKolej
 • Janusz Malinowski, Prezes zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna
 • Tomasz Szamocki, Dyrektor Departamentu Operacyjnego w oddziale Obrót i Zielona Kolej, PKP Energetyka
 • Arkadiusz Świerkot, Członek zarządu ds. sprzedaży, Stadler Polska
 • Piotr Wroński, Wiceprezes zarządu, Medcom
 • dr Tomasz Zielenkiewicz, Senior associate, DZP

Moderator: Janusz Kućmin, Prezes, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

15:45

DEBATA: Dostępność kadr, edukacja, nowe zasady weryfikacji umiejętności

 • Braki kadrowe na rynkach kolejowych. Dostępność. Problemy kształcenia i doskonalenia kadr
 • Dostępność zasobu pracowników wobec wojny w Ukrainie – jaka polityka migracyjna?
 • Maszyniści – atrakcyjność i dostępność do zawodu. Działania zaradcze
 • Nowy system egzaminowania maszynistów. Co z reformą szkolenia?

Partner debaty: Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

 

Prelegenci:

 • Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury
 • Ignacy Góra, Prezes, Urząd Transportu Kolejowego
 • Wojciech Jurkiewicz, Prezes, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • Paweł Stawarz, Członek zarządu ds. operacji, CTL Logistics
 • prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, Radca prawny/partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Moderator: Michał Litwin, Dyrektor generalny, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

16:35

ZAKOŃCZENIE KONGRESU W SESJI I

14:00

DEBATA: Partnerstwo w realizacji kontraktów kolejowych. Czego nam wciąż brakuje w relacji zamawiający – wykonawca?

 • Waloryzacja kontraktów kolejowych
 • Aukcje elektroniczne – skąd bierze się sceptycyzm wykonawców?
 • Nowe plany rozwoju infrastruktury (KPK 2030) i scenariusz postępowań przetargowych
 • Problem modyfikacji inwestycji na ich finiszu
 • PKP PLK a CPK – walka o te same zasoby kadrowe?
 • Dostępność zasobów rynku projektowego
 • Alternatywne ścieżki finansowania inwestycji

Prelegenci:

 • Arnold Bresch, Członek zarządu - dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Artur Kucia, Dyrektor Biura Klienta Strategicznego - Przemysł Ciężki i Wydobywczy, PKO Bank Polski
 • Katarzyna Kuźma, Partner, DZP
 • Marek Langer, Dyrektor Biura Strategii i Planowania, Projektowania i Inżynierii Podprogramu Kolejowego, Centralny Port Komunikacyjny
 • Renata Mordak, Członkini zarządu, dyrektorka pionu transportu, Multiconsult Polska
 • Maciej Olek, Dyrektor budownictwa kolejowego, Budimex
 • Tomasz Prejs, Prezes zarządu, Stadler Polska
 • Anna Szymańska, Partner w zespole prawa zamówień publicznych i kontraktów rządowych, Kancelaria Dentons
 • Patryk Wełnicki, Lider Praktyki Technicznej, EIB
 • Andrzej Wach, Doradca zarządu, PORR

Moderator: Marita Szustak, Prezes, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

15:00

Wystąpienie: Jak skrócić czas realizacji i wzmocnić nasyp kolejowy, nie demontując torowiska? Zdradzamy geotechniczne triki

Prelegent: Michał Zorzycki, Kierownik działu projektowego, Soletanche Polska

15:15

DEBATA: DYSKUSJA WOKÓŁ RAPORTU TOR I RBF „Polsko-ukraińskie relacje kolejowe. Stan obecny, potencjał, wyzwania”

 • Polska i Ukraina – nowi liderzy regionu?
 • Odbudowa Ukrainy – jak nie stracić polskiej szansy
 • Priorytetowe pola współpracy w kontekście infrastruktury
 • Szlaki kolejowe jako alternatywne korytarze w łańcuchach dostaw surowców i produktów rolnych z i na Ukrainę

Prelegenci:

 • Andrzej Drozd, Wiceprezes, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
 • Krzysztof Drynda, Prezes, Polska Agencja Inwestycji i Handlu*
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący, Railway Business Forum & Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Szymon Kniaź, Dyrektor ds. współpracy międzynarodowej, Zakłady Automatyki Kombud
 • Wiesław Nowak, Prezes zarządu, ZUE
 • Mirosław Skubiszyński, Wiceprezes zarządu - dyrektor ds. eksploatacji, PKP Polskie Linie Kolejowe

Moderator: Jacek Płaza, Menadżer projektów, Zespół Doradców Gospodarczych TOR & Klub Jagielloński

16:05

ZAKOŃCZENIE KONGRESU W SESJI II

14:00

Wystąpienie: Badanie ERFA „Europejski rynek przewozów kolejowych. Analiza konkurencji i zalecenia” oraz aktualne europejskie priorytety legislacyjne

Prelegent: Conor Feighan, Secretary General, European Rail Freight Association

14:15

DEBATA (I część): Rozwój europejskich przewozów towarowych – od monopoli do konkurencyjnego rynku. Wyzwania i projekty niezbędne do osiągnięcia celów Jednolitego Europejskiego obszaru Kolejowego

 • Rozwój europejskiego sektora kolejowych przewozów towarowych w ciągu ostatnich dwóch dekad, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji liberalizacji rynku, która rozpoczęła się w latach 90-tych
 • Bariery w rozwoju europejskiego transportu kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu międzynarodowego i intermodalnego
 • Środki i narzędzia mające na celu zwiększenie konkurencyjności europejskiego kolejowego transportu towarowego oraz wspieranie przesunięcia modalnego w kierunku kolei (TTR, DAC, ERTMS, inne)
 • Bieżące i planowane projekty legislacyjne UE – szansa na pokonanie barier? (TEN-T, dyrektywa „maszynistowska”, pomoc publiczna, inne)

Prelegenci:

 • Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący, Railway Business Forum, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Wojciech Jurkiewicz, Prezes, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • Dirk Stahl, President, European Rail Freight Association

Moderator: Maciej Gładyga, Dyrektor zarządzający, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

15:00

Wystąpienie: Przeprojektowanie rozkładów jazdy (TTR) dla efektywnego zarządzania przepustowością

Prelegent: Sebastián Čarek, Senior project manager, Forum Train Europe FTE

15:15

DEBATA (II część): Rozwój europejskich przewozów towarowych – od monopoli do konkurencyjnego rynku. Wyzwania i projekty niezbędne do osiągnięcia celów Jednolitego Europejskiego obszaru Kolejowego

 • Zarządzanie infrastrukturą kolejową w celu zapewnienia przepustowości w pożądanej
  wielkości i jakości dla wszystkich rodzajów ruchu
 • Stabilność planowania vs elastyczność. Jak pogodzić postulaty różnych segmentów
  rynku. Czy TTR może być rozwiązaniem?
 • Ujednolicenie zasad planowania, zarządzania przepustowością w UE – szansa czy
  dodatkowa przeszkoda w bieżącej działalności?
 • Digitalizacja narzędzi planowania i zarządzania

Prelegenci:

 • Sebastián Čarek, Senior project manager, Forum Train Europe FTE
 • Magdalena Kossowska, Naczelnik wydziału w Departamencie Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury
 • Marek Rudzianiec, Zastępca dyrektora Biura Rozkładu Jazdy, PKP Intercity
 • Dirk Stahl, President, European Rail Freight Association

Moderator: Maciej Gładyga, Dyrektor zarządzający, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

16:00

ZAKOŃCZENIE KONGRESU W SESJI III

14:00

DEBATA: Finansowanie i tabor dla kolei regionalnych. Nowe pociągi i innowacje szansą na zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego

 • Powrót pasażerów po pandemii. Jak zapewnić komfort i odpowiednią liczbę par pociągów na trasach regionalnych wobec wzmożonego popytu?
 • Wielkie przetargi na nowe pociągi dla kolei regionalnej i co dalej? Jak kształtować relacje między producentem, Urzędem Marszałkowskim a przewoźnikiem?
 • Możliwości finansowe a potrzeby kolei regionalnej. Jak zrównoważyć potrzeby wszystkich przewoźników regionalnych z perspektywy organizatora transportu?
 • Koniec ery taniego finansowania i drożejący przez inflację nowy tabor oraz skokowy wzrost cen energii. Przewoźnicy regionalni a realia rynkowe
 • Dostępne programy i źródła finansowania rozwoju taboru dla samorządowych przewoźników regionalnych
 • Program Kolej+ jako szansa na rewitalizację połączeń w regionach i likwidację białych plam w komunikacji
 • Samochód czy pociąg? Jak skłonić pasażerów i kierowców aut do przesiadki na kolej?
 • Nowy tabor, nowa oferta handlowa. Czy do przyciągnięcia nowych pasażerów wystarczy dobrze skrojona oferta?

 

Prelegenci:

 • Iwona Budych, Prezes, Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe
 • Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Projektów Kolejowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Artur Martyniuk, Prezes zarządu, POLREGIO
 • Paulina Matysiak, Posłanka na Sejm RP
 • Paweł Obrzut, Zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu, Województwo Małopolskie
 • Adam Pawlik, Członek zarządu & dyrektor handlowy, POLREGIO
 • Karol Trammer, Założyciel i redaktor naczelny, „Z Biegiem Szyn”
 • Tomasz Warchoł, Prezes zarządu, Koleje Małopolskie
 • Michał Zięba, Radca prawny & partner, HANTON Szalc, Zięba & Partnerzy

Moderator: Tomasz Dominiak, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

15:30

ZAKOŃCZENIE KONGRESU W SESJI IV

Prelegenci poprzedniej edycji w 2022 r.

Adrian Furgalski

Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Railway Business Forum

Łukasz Malinowski

Redaktor naczelny, Dyrektor Zarządzający, TOR Wydawnictwo

dr Wojciech Hartung

Counsel, Praktyka Infrastruktury i Energetyki, Domański Zakrzewski Palinka

dr Tomasz Zielenkiewicz

Senior Associate, Praktyka Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Sylwester Kuchnio

Radca prawny, Zespół Prawa Zamówień Publicznych i Kontraktów Rządowych, Dentons

Ludwina Klein

Adwokat, JDP

Dariusz Grajda

Członek zarządu & dyrektor handlowy, Koleje Mazowieckie.

Joanna Marcinkowska

Rzecznik Praw Pasażera Kolei, Urząd Transportu Kolejowego

Marta Waldmann

Starszy specjalista ds. rozwoju logistyki, Grupa Badawcza Logistyki, Sieć Badawcza Łukasiewicz

Marek Staszek

Prezes zarządu, DB Cargo Polska

Michał Batko

Członek zarządu ds. produkcji, DB Cargo Polska

Paweł Wac

Prezes, Infra SILESIA

Paweł Pucek

Członek zarządu ds. sprzedaży, DB Cargo Polska

Hubert Nowak

Prezes, Urząd Zamówień Publicznych

dr Jan Siudecki

Dyrektor Departamentu Techniki i Wyrobów, Urząd Transportu Kolejowego
+
Odtworzeń online
Interakcji użytkowników
Uczestników online w peak'u
Uczestników stacjonarnych

Kontakt:

Miejsce wydarzenia: Centrum Nauki Kopernik

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby