Adam Juretko

Dyrektor Systemów Cyfrowych i Zintegrowanych, Wiceprezes Zarządu Alstom w Polsce