Anna Oleksiewicz

Prezes Zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów