Bartosz Jakubowski

Koordynator zespołu ekspertów ds. transportu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oraz twórca podcastu „Węzeł przesiadkowy”