dr inż. Andrzej Massel

Zastępca Dyrektora d/s Studiów i Projektów Badawczych, Instytut Kolejnictwa