dr inż. Jacek Konop

Wiceprezes zarządu ds. technicznych, PESA Bydgoszcz