Grzegorz Kurdziel

Członek zarządu – dyrektor ds. wsparcia operacyjnego, PKP Polskie Linie Kolejowe