Janusz Malinowski

Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna