Jarosław Wielopolski

Prezes Zarządu, Multiconsult Polska