Krzysztof Strukowicz

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilnosci