Leszek Miętek

Prezydent, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce