Magdalena Kossowska

Naczelnik wydziału w Departamencie Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury