mec. Piotr Kunicki

Partner, Szef Zespołu Prawa Zamówień Publicznych i Infrastruktury, DWF Poland