Michał Litwin

Dyrektor ds. Strategii Nevomo, Dyrektor Generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych