Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański

Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych, Politechnika Krakowska