Wojciech Orzech

Prezes Zarządu, PKP Energetyka S.A.