Partnerzy:

Organizatorzy:

Partner Złoty:

Partner Srebrny:

Partner Brązowy:

Partner:

Partner Merytoryczny:

Partner Bankowy:

Partner Projektowy:

Partner Ubezpieczeniowy:

Partner Geotechniczny:

Patronaty Honorowe:

Agenda

10:00

Powitanie

 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Railway Business Forum

10:05

Wystąpienie otwierające

 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury

10:20

Debata otwarcia: Branża kolejowa w obliczu pandemii

 • Wpływ koronawirusa na liczbę pasażerów i towarów na kolei
 • #zawszenasluzbie i działania zaradcze podjęte przez branżę kolejową
 • Długofalowe skutki kryzysu w światowej gospodarce i ich wpływ na polską kolej
 • System zachęt do korzystania z kolei i wyrównanie warunków konkurowania z transportem drogowym

Część pierwsza - 10:20 (60 minut)

Uczestnicy:

 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury
 • Marek Chraniuk, Prezes Zarządu, PKP Intercity S.A.
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący, Railway Business Forum, Prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Wojciech Orzech, Prezes Zarządu, PKP Energetyka S.A.
 • Andrzej Olszewski, Członek Zarządu, PKP S.A.
 • Moderator: Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz ekonomiczny

Część druga  - 11:30 (40 minut)

Uczestnicy:

 • Ignacy Góra, Prezes, Urząd Transportu Kolejowego
 • Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu, Członek Zarządu, Multiconsult Polska
 • Marek Staszek, Prezes Zarządu, DB Cargo Polska S.A.
 • dr Tomasz Zielenkiewicz, Senior Associate, DZP
 • Moderator: Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz ekonomiczny

12:10

Planowane zakończenie pierwszego dnia Kongresu

10:00

Powitanie

10:10

Debata: Realizacja inwestycji infrastrukturalnych

 • Nowy budżet Unii Europejskiej i Fundusz Odbudowy – kiedy pojawią się pierwsze przetargi?
 • Realizacja prac i nadzór nad inwestycjami a kwestie bezpieczeństwa
 • Czy pandemia przyspieszy proces cyfryzacji w infrastrukturze kolejowej?

Uczestnicy:

 • Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
 • Arnold Bresch, Członek Zarządu, Dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • mec. Piotr Kunicki, Partner, Szef Zespołu Prawa Zamówień Publicznych i Infrastruktury, DWF Poland
 • Joanna Lech, p.o. Dyrektora, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Rafał Leszczyński, Prezes Zarządu, Grupa KZN Bieżanów
 • Maciej Olek, Dyrektor Dywizji Budownictwa Kolejowego, Budimex SA
 • Marita Szustak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Redaktor Naczelny, Wydawnictwo TOR

11:30

Ogłoszenie wyników III edycji konkursu „Dworzec Roku”

 • Katarzyna Kucharek, Prezes Zarządu, Fundacja Grupy PKP
 • dr Jakub Majewski, Prezes, Fundacja ProKolej

11:40

Nowe prawo zamówień publicznych. Szanse i zagrożenia dla branży kolejowej.

Mec. Jarosław Sroka, Partner w kancelarii BSJP

12:00

Prezentacja wprowadzająca do debaty "Czy zero-emisyjność może wpłynąć na renesans kolei?"

Maciej Kalbarczyk, Head of CE Implementation, McKinsey & Company

12:15

Debata: Kolej a klimat – kierunki rozwoju sektora

 • Jak kwestie środowiskowe zmieniają perspektywy rozwoju sektora transportu?
 • Nowy Zielony Ład a transport - droga do transformacji w Polsce
 • Rola zielonego transportu w budowaniu wzrostu gospodarczego
 • Jak kwestie środowiskowe zmienią transport cargo i intermodalny?
 • Jak zmieniają się oczekiwania pasażerów wobec transportu, w tym kolei?

Uczestnicy:

 • Tomasz Gontarz, Członek Zarządu, PKP Intercity S.A.
 • Leszek Hołda, Członek Zarządu, PKP Energetyka
 • Marcin Horała, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury, Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP
 • Maciej Kalbarczyk, Head of CE Implementation, McKinsey & Company
 • Robert Nowakowski, Członek Zarządu, DB Cargo Polska S.A.
 • Robert Sobczak, Członek Zarządu, Dyrektor ds. rozwoju, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Moderator: Jakub Madrjas, Zastępca Redaktora Naczelnego, Wydawnictwo TOR

13:15

Planowane zakończenie drugiego dnia Kongresu

10:00

Powitanie

10:10

Debata: Kiedy pasażerowie wrócą na kolej?

 • Z czego pokrywać koszty utrzymania taboru przy spadku przewozów?
 • Komunikacja z pasażerem w trakcie i… po pandemii
 • Podjęte środki bezpieczeństwa w pasażerskich przewozach kolejowych

Uczestnicy:

 • Dariusz Grajda,  Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, Koleje Mazowieckie
 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
 • Janusz Malinowski, Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna
 • Tomasz Warchoł, Prezes Zarządu, Koleje Małopolskie
 • dr Tomasz Zielenkiewicz, Senior Associate, DZP
 • Łukasz Zoń, Dyrektor Departamentu Prawnego EIB SA, Radca Prawny
 • Moderator: Janusz Kućmin, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

11:10

Przerwa techniczna

11:30

Debata: Bieżąca kondycja i przyszłość rynku kolejowych przewozów towarowych

 • Jak możliwe spowolnienie światowej gospodarki wpłynie na rynek przewozów intermodalnych?
 • Wpływ planowanej restrukturyzacji przemysłu górniczego i energetycznego w Polsce na funkcjonowanie rynku przewozów towarowych na kolei
 • Czas pracy maszynistów – ustawa i jej konsekwencje dla branży
 • Niższe stawki, lepsze infrastruktura: wnioski po Kongresie Transportu Intermodalnego w Gdańsku

Część pierwsza: Przyszłość kolei w kontekście zachodzących zmian (start: 11:30)

Uczestnicy:

 • Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
 • Marcin Kamola, Communications and Sales Support Manager, DCT Gdańsk S.A.
 • Artur Kucia, Dyrektor Biura Klienta Strategicznego - Przemysł Ciężki i Wydobywczy, PKO Bank Polski
 • dr Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora, Instytut Kolejnictwa
 • Paweł Pucek, Członek Zarządu, DB Cargo Polska S.A.
 • Moderator: Michał Litwin, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

Część druga: Stawki dostępu, czas pracy maszynistów i inwestycje kolejowe z punktu  widzenia przewozów towarowych (start: 12:30)

Uczestnicy:

 • Piotr Dybowski, Dyrektor sprzedaży lokomotyw, Siemens Mobility
 • Anatol Kupryciuk, Prezes Zarządu, Lotos Kolej Sp. z o.o.
 • Leszek Miętek, Prezydent, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce
 • Andrzej Pawłowski, Członek Zarządu CTL Logistics, Dyrektor ds. Operacji i Eksploatacji
 • Kamil Wilde, Wiceprezes, Urząd Transportu Kolejowego
 • Moderator: Michał Litwin, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

13:20

Planowane zakończenie trzeciego dnia Kongresu

Prelegenci

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Arnold Bresch

Członek Zarządu, Dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Marek Chraniuk

Prezes Zarządu, PKP Intercity S.A.

Piotr Dybowski

Piotr Dybowski, Dyrektor sprzedaży lokomotyw, Siemens Mobility

Adrian Furgalski

Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Anna Glapa

Partner, DZP

dr inż. Ignacy Góra

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Dariusz Grajda

Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, Koleje Mazowieckie

Tomasz Gontarz

Członek Zarządu, PKP Intercity S.A.

Leszek Hołda

Członek Zarządu, PKP Energetyka S.A.

Marcin Horała

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury, Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP

Marcin Kamola

Communications and Sales Support Manager, DCT Gdańsk S.A.

Maciej Kalbarczyk

Head of CE Implementation, McKinsey & Company

mec. Piotr Kunicki

Partner, Szef Zespołu Prawa Zamówień Publicznych i Infrastruktury, DWF Poland

Artur Kucia

Dyrektor Biura Klienta Strategicznego - Przemysł Ciężki i Wydobywczy, PKO Bank Polski

Janusz Kućmin

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

Anatol Kupryciuk

Prezes, Zarządu, Lotos Kolej Sp. z o.o.

Leszek Miętek

Prezydent, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce

Joanna Lech

p.o. Dyrektora, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Rafał Leszczyński

Prezes Zarządu, Grupa KZN Bieżanów

dr Jakub Majewski

Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej

Michał Litwin

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

Janusz Malinowski

Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Łukasz Malinowski

Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Renata Mordak

Dyrektor Pionu Transportu, Członek Zarządu, Multiconsult Polska

dr Andrzej Massel

Zastępca Dyrektora, Instytut Kolejnictwa

Jakub Madrjas

Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Ireneusz Merchel

Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Robert Nowakowski

Członek zarządu ds. produkcji, DB Cargo Polska S.A.

Andrzej Olszewski

Członek Zarządu, PKP S.A.

Maciej Olek

Dyrektor Dywizji Budownictwa Kolejowego, Budimex SA

Wojciech Orzech

Prezes Zarządu, PKP Energetyka S.A.

Andrzej Pawłowski

Członek Zarządu CTL Logistics, Dyrektor ds. Operacji i Eksploatacji

Paweł Pucek

Członek Zarządu, DB Cargo Polska S.A.

Mec. Jarosław Sroka

Partner w kancelarii BSJP

Marek Staszek

Prezes Zarządu, DB Cargo Polska S.A.

Robert Sobczak

, Członek Zarządu, Dyrektor ds. rozwoju, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Marita Szustak

Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Tomasz Warchoł

Prezes Zarządu, Koleje Małopolskie

Kamil Wilde

Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego

Patrycjusz Wyżga

Dziennikarz ekonomiczny

dr Tomasz Zielenkiewicz

Senior Associate, DZP

Łukasz Zoń

Dyrektor Departamentu Prawnego EIB SA, Radca Prawny

Wybór biletów Wybierz rodzaj uczestnictwa

Wydarzenie bezpłatne

Wydarzenie bezpłatne

online

wymagana rejestracja

Wydarzenie bezpłatne

Poprzednia edycja​

Dziewiąty Kongres Kolejowy otworzył minister Andrzej Adamczyk. Było to jego pierwsze publiczne wystąpienie po desygnacji na ministra infrastruktury nowej kadencji rządu. Wśród głównych tematów Kongresu znalazły się m.in. kwestie: integracji europejskiej sieci kolejowej, przyszłości infrastruktury kolejowej w Polsce, rewitalizacji dworców, efektywności energetycznej kolei i bezpieczeństwa przejazdów kolejowo-drogowych. Uczestnicy wydarzenia dyskutowali także o procesie restrukturyzacji kolei w Polsce, a także podsumowali Rok Maszynisty.

+
Uczestników
Prelegentów
+
Patronów i Partnerów
+
Godzin dyskusji o przyszłości kolei

Kontakt:

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt

Tomasz Jakubiak

tel: 532 851 567

email: tomasz.jakubiak@tor-konferencje.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby