Partnerzy:

Organizatorzy:

Partner Złoty:

Partner Srebrny:

Partner:

Partner Technologiczny:

Partner Leasingowy:

Partner Projektowy:

Partner Prawny:

Partner Travel Retail:

Partner Ubezpieczeniowy:

Partner Geotechniczny:

Partner Merytoryczny:

Agenda

Informacja od organizatorów

Szanowni Państwo,

Kongres Kolejowy odbędzie się w formule stacjonarnej z udziałem publiczności w liczbie i reżimie zgodnymi z aktualnymi wytycznymi.Do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione, które potwierdzą ten fakt.

Planowana jest również transmisja online Kongresu. Szczegóły podamy bliżej terminu wydarzenia.

 

Pozdrawiamy
Zespół TOR Konferencje

23 listopada 2021

Gala Kongresu Kolejowego

wydarzenie towarzyszące Kongresowi. Obowiązują zaproszenia

9:00

Rejestracja uczestników

10:00

Powitanie uczestników i rozpoczęcie Kongresu

 • Adrian Furgalski, Przewodniczący, Railway Business Forum, Prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR

10:10

Wystąpienie otwierające

 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury

10:30

Wystąpienie

 • Adina Valean, Europejska Komisarz ds. transportu, Komisja Europejska

          (wystąpienie online)

10:40

DEBATA OTWARCIA: Branża Kolejowa w erze (po) pandemii. Kierunki rozwoju, szanse, zagrożenia

 • Ocena ostatnich 12 miesięcy. Czy branża biznesowo odczuła skutki drugiego roku pandemii?
 • Powrót do normalności. Perspektywy i wyzwania na najbliższe miesiące

Paneliści:

 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury
 • Marek Chraniuk, Prezes Zarządu, PKP Intercity S.A.
 • Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu. Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Banku PEKAO SA
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe SA
 • Leszek Hołda, Członek Zarządu, PKP Energetyka S.A.
 • Marek Staszek, Prezes Zarządu, DB Cargo Polska SA

Moderator: Patrycjusz Wyżga, dziennikarz ekonomiczny, Wirtualna Polska

12:00

Zarządzanie Infrastrukturą w dobie transformacji cyfrowej

 • Jarosław Szymczuk, Prezes Zarządu IBM Polska
 • Jarosław Łukasiewicz, Prezes Zarządu Vetasi

12:20

Prezentacja raportu Railway Business Forum nt. potencjału wykonawczego dróg i kolei

 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu. Zespół Doradców Gospodarczych TOR

12:40

DEBATA: Infrastruktura kolejowa. Aktualna sytuacja, Plany inwestycyjne, wyzwania

 • Jak stan pandemii wpływa na realizację kontraktów infrastrukturalnych?
 • Nowe plany i postępowania przetargowe
 • Wyzwania związane z cenami materiałów budowlanych
 • Opóźnienia w programach unijnych i zmiany w przepisach środowiskowych i ich wpływ na procedury przetargowe

W gronie panelistów:

 • Arnold Bresch, Członek Zarządu. Dyrektor ds. Realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe SA
 • Adam Juretko, Dyrektor Systemów Cyfrowych i Zintegrowanych, Wiceprezes Zarządu Alstom w Polsce
 • Joanna Lech, p.o. Dyrektora, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Rafał Leszczyński, Prezes Zarządu, Grupa KZN Bieżanów
 • Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu, Członek Zarządu, Multiconsult Polska
 • Marita Szustak, Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego
 • Maciej Olek, Dyrektor Dywizji Budownictwa Kolejowego, Budimex S.A
 • Paweł Wac, Prezes Zarządu, Infra SILESIA S.A.

Moderator: Łukasz Malinowski, Redaktor naczelny, Dyrektor Zarządzający, TOR Wydawnictwo

14:00

Przerwa techniczna / Lunch

14:30

Podział na sesje równoległe

SESJA I - TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

SESJA II - REALIZACJA INWESTYCJI, PASAŻER I BEZPIECZEŃSTWO

14:30

Podpisanie listów intencyjnych / umowy dotyczącej Zielonej Kolei

14:45

DEBATA: Centrum Efektywności Energetycznej Kolei – w stronę kolei neutralnej klimatycznie

Paneliści:

 • Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury
 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Railway Business Forum
 • Andrew Heseltine, Second Secretary, Economic Diplomacy, Ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie
 • Leszek Hołda, Członek Zarządu, PKP Energetyka S.A.
 • Piotr Majerczak, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Utrzymania Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
 • Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu, PKP Intercity S.A.
 • Tomasz Warchoł, Prezes Zarządu, Koleje Małopolskie

Moderator: Michał Niewiadomski, dziennikarz ekonomiczny

15:45

Zasilanie sieci trakcyjnych w oparciu o magazyny energii MOBITRAK współpracujące z odnawialnymi źródłami energii

 • Krzysztof Strukowicz, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności

16:00

DEBATA: Wodór na kolei. Wykorzystanie technologii wodorowych w kontekście rozwoju branży kolejowej Polsce

 • Jak branża kolejowa może wykorzystać technologie wodorowe? Najważniejsze aspekty
 • Regulacje unijne, krajowe i regionalne

Paneliści:

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański, Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych, Politechnika Krakowska
 • Artur Fryczkowski, Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu, Wiceprezes Zarządu Alstom w Polsce
 • Robert Pilarczyk, Dyrektor Departamentu Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Krzysztof Strukowicz, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności

Moderator: Bartosz Jakubowski, Koordynator zespołu ekspertów ds. transportu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oraz twórca podcastu „Węzeł przesiadkowy”

16:50

DEBATA: Polska kolej na logistycznej mapie Europy. Przewozy towarowe i rozwój intermodalu w naszym kraju

 • Wyzwania dla branży związane z pandemią Covid-19
 • Reformy na rzecz ratowania klimatu i ich wpływ na działalność przewozów towarowych w Polsce
 • Czy przewozy intermodalne to jedyna droga do rozwoju kolejowego cargo w Polsce? Gdzie szukać alternatyw dla optymalizacji modeli biznesowych?
 • Dostępność infrastruktury intermodalnej

Paneliści:

 • Szymon Domański, Dyrektor ds. Klienta Strategicznego, PKO Leasing
 • Rafał Gawliński, Kierownik Zakładu Przewozów Południe, Lotos Kolej
 • Maciej Gładyga, Dyrektor Zarządzający, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Tomasz Mioduszewski, Dyrektor Zarządzający, Metrans Polonia
 • Marcin Trela, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego

Moderator: Michał Litwin, Dyrektor ds. Strategii Nevomo, Dyrektor Generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych

17:45

ZAKOŃCZENIE KONGRESU W SESJI I

14:30

Jak dobór technologii wpływa na relację wykonawca - zamawiający

 • Emilia Błach, Dyrektor działu Ofertowo-Projektowego, Soletanche Polska

14:45

Rozstrzygnięcie konkursu „Dworzec Roku 2021”

 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
 • Katarzyna Kucharek, Prezes Zarządu, Fundacja Grupy PKP

14:55

DEBATA: Kontrakty Kolejowe. Relacje pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

 • Współpraca pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami. Aktualna problematyka
 • Obecne regulacje i zasady ich stosowania
 • Zmiany łagodzące problem luki inwestycyjnej. Oczekiwania wykonawców vs. możliwości zamawiającego

W gronie panelistów:

 • Bartłomiej Cygan, Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji ds.projektów krajowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Anna Oleksiewicz, Prezes Zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
 • Maciej Olek, Dyrektor Dywizji Budownictwa Kolejowego, Budimex S.A.
 • Jarosław Wielopolski, Prezes Zarządu, Multiconsult Polska
 • Patryk Wełnicki, Lider Praktyki Technicznej, EIB SA

Moderator: Katarzyna Kuźma, Partner, DZP

15:40

DEBATA: Kolej  na pasażerów. Perspektywy i możliwości rozwoju ruchu pasażerskiego

 • Jak zwiększać dostępność i rentowność transportu pasażerskiego?
 • Współpraca samorządów i przewoźników w zakresie komunikacji pomiędzy sąsiadującymi regionami
 • Wzrost konkurencyjności przewozów pasażerskich
 • Programy wspierające rozwój kolei pasażerskiej
 • Jak wzmacniać atrakcyjność dworców pasażerskich?

Paneliści:

 • Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Projektów Kolejowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • dr Tomasz Zielenkiewicz, Senior Associate, DZP
 • Janusz Malinowski, Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna
 • Dariusz Sinkiewicz, Dyrektor Zarządzający Travel Essentials, Lagardere Travel Retail

 Moderator:  dr Jakub Majewski, Uniwersytet Warszawski (EUROREG), Fundacja ProKolej

16:35

DEBATA: Kompetentny pracownik fundamentem bezpieczeństwa kolejowego. Dostępność kadr, edukacja, nowe zasady weryfikacji umiejętności

 • Stan bezpieczeństwa kolejowego 2021
 • Zmiany w systemie szkolenia maszynistów po 2022 r.

Paneliści:

 • Wojciech Jurkiewicz, Prezes Zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • dr inż. Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora d/s Studiów i Projektów Badawczych, Instytut Kolejnictwa
 • prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, Radca prawny, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
 • Kamil Wilde, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego

Moderator: Piotr Faryna, Dyrektor Zarządzający, TOR-Audytor, Dyrektor Railway Business Forum

17:30

ZAKOŃCZENIE KONGRESU W SESJI II

Prelegenci

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury

Adrian Furgalski

Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Railway Business Forum

Adina Valean

Europejska Komisarz ds. transportu, Komisja Europejska

Ireneusz Zyska

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ireneusz Merchel

Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Marek Chraniuk

Prezes Zarządu, PKP Intercity S.A.

dr inż. Ignacy Góra

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Jerzy Kwieciński

Wiceprezes Zarządu Banku PEKAO SA

Leszek Hołda

Członek Zarządu, PKP Energetyka S.A.

Marek Staszek

Prezes Zarządu, DB Cargo Polska SA

Patrycjusz Wyżga

Dziennikarz ekonomiczny, Wirtualna Polska

Jarosław Łukasiewicz

Prezes Zarządu, Vetasi

Jarosław Szymczuk

Prezes Zarządu, IBM Polska

Arnold Bresch

Członek Zarządu, Dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Marita Szustak

Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego

Adam Juretko

Dyrektor Systemów Cyfrowych i Zintegrowanych, Wiceprezes Zarządu Alstom w Polsce

Renata Mordak

Dyrektor Pionu Transportu, Członek Zarządu, Multiconsult Polska

Rafał Leszczyński

Prezes Zarządu, Grupa KZN Bieżanów

Joanna Lech

p.o. Dyrektora, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Artur Popko

Prezes Zarządu, Budimex S.A.

Paweł Wac

Prezes Zarządu, Infra SILESIA S.A.

Emilia Błach

Dyrektor działu Ofertowo-Projektowego, Soletanche Polska

Janusz Malinowski

Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Ewa Karasińska

Dyrektor Departamentu Projektów Kolejowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Dariusz Sinkiewicz

Dyrektor Zarządzający Travel Essentials, Lagardere Travel Retail

dr Tomasz Zielenkiewicz

Senior Associate, DZP

dr Jakub Majewski

Prezes Zarządu Fundacji ProKolej

Maciej Olek

Dyrektor Dywizji Budownictwa Kolejowego, Budimex S.A.

Jarosław Wielopolski

Prezes Zarządu, Multiconsult Polska

Anna Oleksiewicz

Prezes Zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

Bartłomiej Cygan

Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji ds. projektów krajowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Łukasz Malinowski

Redaktor naczelny, Dyrektor Zarządzający, TOR Wydawnictwo

Jarosław Oniszczuk

Członek Zarządu, PKP Intercity S.A.

Tomasz Buczyński

Dyrektor Departamentu Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury

Andrew Heseltine

Second Secretary, Economic Diplomacy, Ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie

Artur Fryczkowski

Artur Fryczkowski, Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu, Wiceprezes Zarządu Alstom w Polsce

Bartosz Jakubowski

Koordynator zespołu ekspertów ds. transportu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oraz twórca podcastu „Węzeł przesiadkowy”

Krzysztof Strukowicz

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilnosci

Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański

Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych, Politechnika Krakowska

Tomasz Warchoł

Prezes Zarządu, Koleje Małopolskie

Marcin Trela

Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego

Piotr Majerczak

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Utrzymania Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Michał Niewiadomski

Dziennikarz ekonomiczny

Michał Litwin

Dyrektor ds. Strategii Nevomo, Dyrektor Generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych

Wojciech Jurkiewicz

Prezes Zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

Szymon Domański

Dyrektor ds. Klienta Strategicznego, PKO Leasing

Patryk Wełnicki

Lider Praktyki Technicznej, EIB SA

Katarzyna Kuźma

Partner, DZP

dr inż. Andrzej Massel

Zastępca Dyrektora d/s Studiów i Projektów Badawczych, Instytut Kolejnictwa

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Radca prawny, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Włodzimierz Kiełczyński

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kamil Wilde

Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego

Piotr Faryna

Wiceprezes Zarządu, TOR Audytor, Dyrektor Railway Business Forum

Maciej Gładyga

Dyrektor Zarządzający, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Tomasz Mioduszewski

Dyrektor Zarządzający, Metrans Polonia

Robert Pilarczyk

Dyrektor Departamentu Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Rafał Gawliński

Kierownik Zakładu Przewozów Południe, Lotos Kolej

REJESTRACJA

KOSZT UCZESTNICTWA STACJONARNEGO

KOSZT UCZESTNICTWA STACJONARNEGO

1590 PLN netto

KOSZT UCZESTNICTWA STACJONARNEGO

Poprzednia edycja​

Pandemia koronawirusa zamknęła ludzi w domach i biurach, a spotkania biznesowe przeniosła do rzeczywistości wirtualnej. W 2020 roku wiele flagowych konferencji i szkoleń organizowanych przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR odbyło się w formule online.
Dziesiąty Kongres Kolejowy, najważniejsze cykliczne wydarzenie dla przedstawicieli branży kolejowej, w 2020 roku odbył się w wyłącznie online. Dla wygody uczestników program podzielony został na 3 dni. 

+
Uczestników
Prelegentów
+
Patronów i Partnerów
+
Godzin dyskusji o przyszłości kolei

Kontakt:

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt

Tomasz Jakubiak

tel: 532 851 567

email: tomasz.jakubiak@tor-konferencje.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby