Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury