Andrzej Bittel

Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury