dr inż. Wawrzyniec Wychowański

Wiceprezes zarządu, Metroprojekt z Kombud Group