dr Jan Siudecki

Dyrektor Departamentu Techniki i Wyrobów, Urząd Transportu Kolejowego