Grażyna Błaszczak

Właścicielka, GB Press – Media & Consulting for Real Estate