Łukasz Malinowski

Redaktor naczelny, Dyrektor Zarządzający, TOR Wydawnictwo