Maciej Olek

Dyrektor Dywizji Budownictwa Kolejowego, Budimex SA