Maciej Olek

Członek zarządu & dyrektor budownictwa kolejowego, Budimex