Maciej Olek

Dyrektor Dywizji Budownictwa Kolejowego, Budimex S.A.