Patryk Wełnicki

Lider Praktyki Technicznej, EIB SA