Maciej Maciejewski

Wiceprezes zarządu ds. sprzedaży, PESA Bydgoszcz