Robert Pilarczyk

Dyrektor Departamentu Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego