O wydarzeniu:

Kongres Kolejowy to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie konferencyjne w branży transportu szynowego, organizowane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR wspólnie z magazynem „Rynek Kolejowy” oraz Forum Kolejowym – Railway Business Forum. Ubiegłoroczna edycja Kongresu zgromadziła prawie 600 uczestników reprezentujących świat polityki, samorządów, nauki, biznesu i przemysłu.

Partnerzy:

Organizatorzy:

Partner Srebrny:

Partner Leasingowy:

Partner Projektowy:

Partner Prawny:

Partner Travel Retail:

Partner Ubezpieczeniowy:

Partner Geotechniczny:

Partner Merytoryczny:

Agenda:

9:00

Otwarcie Kongresu

 • Adrian Furgalski, Przewodniczący, Railway Business Forum, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

CZĘŚĆ I – SESJA PLENARNA

TRENDY, INWESTYCJE, DEKARBONIZACJA

9:10

DEBATA OTWARCIA: W jakim miejscu jest polska kolej?

 • Podsumowanie wykorzystania funduszy europejskich 2014-2020. Czy pasażer może czuć satysfakcję?
 • Czy i co może uratować sektor przewozów towarowych?
 • Budownictwo infrastrukturalne – wzmocnienie czy redukcja potencjału?
 • Wyzwania i oczekiwania na nową kadencję parlamentu
 • Polityka zakupowa taboru kolejowego. Przygotowanie na pełne otwarcie rynku pasażerskiego
 • Bezpieczeństwo na kolei – wskaźniki a medialny obraz. Czy jest co zmieniać?
 • CPK i jego komponenty w nowej rzeczywistości – kluczowe postulaty branży

Paneliści:

 • Andrzej Adamczyk, Minister, Ministerstwo Infrastruktury
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący zarządu, Railway Business Forum & Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Dariusz Grajda, Członek zarządu & dyrektor handlowy, Koleje Mazowieckie
 • Maciej Olek, Członek zarządu & dyrektor budownictwa kolejowego, Budimex
 • Paweł Olszewski, Poseł na Sejm RP, Koalicja Obywatelska
 • Marcin Trela, Wiceprezes, Urząd Transportu Kolejowego

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor zarządzający, redaktor naczelny, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

10:10

Przerwa networkingowa

10:30

DEBATA STRATEGICZNA: Niedoinwestowanie kolei. Czy sensownie wydajemy środki?

 • Dobór priorytetów inwestycyjnych. Co poprawiło jakość transportu kolejowego, a czego wciąż brakuje?
 • Harmonogram likwidacji wąskich gardeł na sieci kolejowej.
 • Jak nie stracić pasażera przy długotrwałym prowadzeniu inwestycji torowych?
 • Wpływ opóźnień na realizowane projekty zakupu taboru.
 • Rosnąca przewaga finansowa programów drogowych. Jak ma się w tym odnaleźć kolej?
 • Rozwój kolei dużych prędkości – jakie priorytety dla nowej administracji?

Paneliści:

 • Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury
 • Sławomir Cyza, Prezes i dyrektor zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich
 • Artur Kucia, Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Przemysł Ciężki i Wydobywczy, PKO Bank Polski
 • Joanna Lech, Dyrektor, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Maciej Maciejewski, Wiceprezes zarządu ds. sprzedaży, PESA Bydgoszcz
 • Ireneusz Merchel, Prezes zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Tomasz Prejs, Prezes zarządu, Stadler Polska
 • dr Marek Staszek, Prezes zarządu, DB Cargo Polska
 • Franciszek Sterczewski, Poseł na Sejm RP, Koalicja Obywatelska

Moderator: dr Jakub Majewski, Prezes, Fundacja ProKolej

11:50

Finał konkursu „Dworzec Roku 2023”

 • Organizatorzy: Fundacja ProKolej

12:00

Finał konkursu „Zielone Nagrody Kolejowe”

 • Organizatorzy: Forum Kolejowe Railway Business Forum i redakcja Rynku Kolejowego

 

12:10

DEBATA: Wyzwania transformacji energetycznej dla branży kolejowej

 • Kolej wobec regulacji środowiskowych
 • Alternatywne paliwa i napędy. Przegląd doświadczeń kolejowych
 • Doświadczenia kolei europejskich
 • Nowi klienci i nowe ładunki kolei towarowej w erze dekarbonizacji
 • Jak ustalać koszty energii trakcyjnej? Zasady kształtowania umów na dostawę energii

Paneliści:

 • dr Michał Batko, Członek zarządu ds. produkcji, DB Cargo Polska
 • Mateusz Malinowski, Kierownik kolejowych projektów SRK i zasilania, Centralny Port Komunikacyjny
 • Robert Pilarczyk, Dyrektor Departamentu Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Marcin Rodek, Prezes zarządu, H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych
 • dr inż. Wawrzyniec Wychowański, Wiceprezes zarządu, Metroprojekt z Kombud Group

Moderator: Michał Litwin, Dyrektor generalny, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

13:05

PRZERWA TECHNICZNA /  LUNCH

 

Wybierz sesję równoległą aby zobaczyć szczegółową agendę:

13:45

Wystąpienie: Wzrost kosztów realizacji inwestycji kolejowych, alokacja w kontraktach ryzyk z tym związanych oraz możliwe sposoby poprawy sytuacji wykonawców

 • Ludwina Klein, Adwokat, JDP

14:00

DEBATA: Czy można przyspieszyć wzrost przewozów pasażerskich?

 • Podstawowe elementy zwiększające zainteresowanie klienta koleją.
 • Jak nie stracić pasażerów podczas modernizacji sieci kolejowej?
 • Kolej i transport miejski. Czy obecna współpraca jest wystarczająca?
 • Czy i kto obawia się większej konkurencji na polskich torach?
 • Nowoczesne rozwiązania technologiczne a jakość obsługi podróżnego
 • Atrakcyjność kolei wobec innych środków transportu

Paneliści:

 • Iwona Budych, Prezes, Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe
 • Marcel Klinowski, Wiceprezes zarządu, POLREGIO
 • Jakub Majewski, Prezes, Fundacja ProKolej
 • Joanna Marcinkowska, Rzecznik Praw Pasażera Kolei, Urząd Transportu Kolejowego
 • Paulina Matysiak, Posłanka na Sejm RP, Nowa Lewica
 • dr Tomasz Zielenkiewicz, Senior Associate, Domański Zakrzewski Palinka

Moderator: Michał Szymajda, Dziennikarz, rynek-kolejowy.pl

15:00

DEBATA: Czy powinniśmy mocniej chronić rynek inwestycji?

 • Infrastruktura krytyczna a dostęp państw spoza UE i NATO – zagrożenia
 • Polski przemysł i myśl inżynierska na tle Europy – czego możemy się nauczyć?
 • Sensowność certyfikacji wykonawców w świetle zaproponowanego projektu ustawy
 • Jak inne kraje chronią swoje rynki? Na ile chcemy i możemy sobie pozwolić?

Prelegenci:

 • dr Wojciech Hartung, Counsel, Praktyka Infrastruktury i Energetyki, Domański Zakrzewski Palinka
 • Hubert Nowak, Prezes, Urząd Zamówień Publicznych
 • Paweł Wac, Prezes, Infra SILESIA
 • Agnieszka Zaborowska, Adwokat z dziedziny zamówień publicznych i FIDIC, Kancelaria Adwokacka Zaborowska

Moderator: Elżbieta Pałys, Redaktor prowadząca, rynekinfrastruktury.pl

15:55

DEBATA: Finansowanie rozwoju kolei – wyzwania

 • Konsekwencje późnego ogłaszania postępowań dotyczących zakupu taboru i problemy z waloryzacją kontraktów
 • Dobre praktyki procesu zamawiania taboru z innych krajów
 • Wzrost kosztów realizacji inwestycji kolejowych. Alokacja ryzyk z tym związanych
 • Jak poprawić sytuację wykonawców?
 • Tempo podpisywania umów waloryzacyjnych
 • Czy wymogi ubezpieczeniowe stawiane wykonawcom mają wpływ na koszt inwestycji?
 • Wpływ modelu finansowania i waloryzacji kontraktów kolejowych na jakość ochrony ubezpieczeniowej
 • Kontrakty i waloryzacja

Prelegenci:

 • Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury
 • Robert Dębecki, Dyrektor Departamentu Gwarancji, KUKE
 • Ludwina Klein, Adwokat, JDP
 • Sylwester Kuchnio, Radca prawny, Zespół Prawa Zamówień Publicznych i Kontraktów Rządowych, Dentons
 • Marek Pajewski, Zastępca dyrektora Biura Kontrolingu i Finansów, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Tomasz Sobieraj, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Patryk Wełnicki, Lider Praktyki Technicznej, EIB

Moderator: Marita Szustak, Prezes zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

17:00

ZAKOŃCZENIE KONGRESU W SESJI I

13:45

DEBATA: Perspektywy przewozów towarowych

 • Czy kolejowy transport towarów w Polsce to gałąź schyłkowa?
 • Towary przyszłości dla kolei. Co zrobić by je pozyskać?
 • Rozwój sieci kolejowej a potrzeby przewozów towarowych
 • Czy polskie porty morskie będą dalej rosły bez wzrostu roli kolei w ich obsłudze?
 • Nowy Jedwabny Szlak – (stracona) szansa?

Prelegenci:

 • Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury
 • Szymon Domański, Dyrektor ds. klienta strategicznego, PKO Leasing
 • Michał Jasiak, Zastępca dyrektora ds. analiz, Centralny Port Komunikacyjny
 • Ewa Karasińska, Dyrektor, Departament Projektów Kolejowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Renata Mordak, Członkini zarządu & dyrektorka pionu transportu, Multiconsult Polska
 • Paweł Pucek, Członek zarządu ds. sprzedaży, DB Cargo Polska
 • Mirosław Suchoń, Poseł na Sejm RP, Trzecia Droga
 • Rafał Zahorski, Pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Moderator: Marta Waldmann, Starszy specjalista ds. rozwoju logistyki, Grupa Badawcza Logistyki, Sieć Badawcza Łukasiewicz

15:10

Wystąpienie: „Wszystkie linie drożne?” Wzmocnienie podłoża pod łódzkimi kamienicami w ramach budowy Tunelu Średnicowego – pokaz filmu dokumentalnego i dyskusja z jego bohaterami

 • Piotr Bruss, Dyrektor regionu zachodniego, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Piotr Kamiński, Dyrektor kontraktu, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki
 • Hubert Tomczak, Dyrektor zarządzający, Soletanche Polska
 • Wojciech Walczak, Menadżer projektów, Soletanche Polska

Moderatorka: Grażyna Błaszczak, Właścicielka, GB Press – Media & Consulting for Real Estate

15:25

DEBATA: Przewoźnicy towarowi a PKP Polskie Linie Kolejowe: jak zwiększać efektywność operacji kolejowych?

 • Inwestycje infrastrukturalne a ruch towarowy. Gdzie możliwa jest poprawa?
 • Czy zarządca infrastruktury ma plan i harmonogram likwidacji wąskich gardeł na sieci?
 • Konstruowanie rozkładów jazdy
 • Przepisy wewnętrzne PKP PLK – dostosowanie do potrzeb rynku
 • Znaczenie opłat za dostęp do infrastruktury. Skąd bierze się wieloletnia dyskusja w tym obszarze?
 • Przykłady dobrych praktyk

Partnerem debaty jest Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

Prelegenci:

 • Krzysztof Celiński, Przewodniczący, Rada Przewoźników
 • Ireneusz Kluczyk, Członek zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • Piotr Malepszak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kolejowych, Miasto Gdańsk
 • Mirosław Skubiszyński, Wiceprezes zarządu – dyrektor ds. eksploatacji, PKP Polskie Linie Kolejowe

Moderator: Michał Litwin, Dyrektor generalny, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

16:30

ZAKOŃCZENIE KONGRESU W SESJI II

Prelegenci

Adrian Furgalski

Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Railway Business Forum

Łukasz Malinowski

Redaktor naczelny, Dyrektor Zarządzający, TOR Wydawnictwo

Andrzej Adamczyk

Minister, Ministerstwo Infrastruktury

Andrzej Bittel

Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury

Paulina Matysiak

Posłanka na Sejm RP, Nowa Lewica

Franciszek Sterczewski

Poseł na Sejm RP, Koalicja Obywatelska

Mirosław Suchoń

Poseł na Sejm RP, Trzecia Droga

Tomasz Prejs

Prezes zarządu, Stadler Polska

dr Wojciech Hartung

Counsel, Praktyka Infrastruktury i Energetyki, Domański Zakrzewski Palinka

dr Tomasz Zielenkiewicz

Senior Associate, Praktyka Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Joanna Marcinkowska

Rzecznik Praw Pasażera Kolei, Urząd Transportu Kolejowego

dr Marek Staszek

Prezes zarządu, DB Cargo Polska

dr Michał Batko

Członek zarządu ds. produkcji, DB Cargo Polska

Sylwester Kuchnio

Radca prawny, Zespół Prawa Zamówień Publicznych i Kontraktów Rządowych, Dentons

Ludwina Klein

Adwokat, JDP

Marita Szustak

Prezes zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Dariusz Grajda

Członek zarządu & dyrektor handlowy, Koleje Mazowieckie.

Marta Waldmann

Starszy specjalista ds. rozwoju logistyki, Grupa Badawcza Logistyki, Sieć Badawcza Łukasiewicz

Paweł Wac

Prezes, Infra SILESIA

Paweł Pucek

Członek zarządu ds. sprzedaży, DB Cargo Polska

Hubert Nowak

Prezes, Urząd Zamówień Publicznych

dr Jan Siudecki

Dyrektor Departamentu Techniki i Wyrobów, Urząd Transportu Kolejowego

Marcin Trela

Wiceprezes, Urząd Transportu Kolejowego

Agnieszka Zaborowska

Adwokat z dziedziny zamówień publicznych i FIDIC, Kancelaria Adwokacka Zaborowska

Sławomir Cyza

Prezes i dyrektor zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich

Krzysztof Banasiak

Doradca ds. strategii IT, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Paweł Olszewski

Poseł na Sejm RP, Koalicja Obywatelska

Ireneusz Merchel

Prezes zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe

Michał Jasiak

Zastępca dyrektora ds. analiz, Centralny Port Komunikacyjny

Mateusz Malinowski

Kierownik kolejowych projektów SRK i zasilania, Centralny Port Komunikacyjny

Krzysztof Celiński

Przewodniczący, Rada Przewoźników

Rafał Zahorski

Pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Renata Mordak

Członek zarządu & dyrektor pionu transportu, Multiconsult Polska

Tomasz Sobieraj

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Maciej Olek

Członek zarządu & dyrektor budownictwa kolejowego, Budimex

Marcin Rodek

Prezes zarządu, H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych

Szymon Domański

Dyrektor ds. klienta strategicznego, PKO Leasing

Maciej Maciejewski

Wiceprezes zarządu ds. sprzedaży, PESA Bydgoszcz

Robert Pilarczyk

Dyrektor Departamentu Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Robert Dębecki

Dyrektor Departamentu Gwarancji, KUKE

Elżbieta Pałys

Redaktor prowadząca, rynekinfrastruktury.pl

Patryk Wełnicki

Lider Praktyki Technicznej, EIB

Artur Kucia

Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Przemysł Ciężki i Wydobywczy, PKO Bank Polski

dr Jakub Majewski

Prezes, Fundacja ProKolej

dr inż. Wawrzyniec Wychowański

Wiceprezes zarządu, Metroprojekt z Kombud Group

Hubert Tomczak

Dyrektor zarządzający, Soletanche Polska

Wojciech Walczak

Project Manager, Soletanche Polska

Michał Kurzeja

Kierownik robót, Soletanche Polska

Mirosław Skubiszyński

Wiceprezes zarządu – dyrektor ds. eksploatacji, PKP Polskie Linie Kolejowe

Piotr Kamiński

Dyrektor kontraktu, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki

Piotr Bruss

Dyrektor regionu zachodniego, PKP Polskie Linie Kolejowe

Tomasz Buczyński

Dyrektor Departamentu Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury

Grażyna Błaszczak

Właścicielka, GB Press – Media & Consulting for Real Estate

Uczestnictwo:

Standard

Standard

0

PLN netto

Brak dostępnych biletów

zarejestruj się

W pakiecie: welcome pack, udział w konferencji, dostęp do stoisk targowych, dostęp do prezentacji

Standard
VIP

VIP

1590

PLN netto

Udział płatny

zarejestruj się

W pakiecie: welcome pack udział w konferencji, dostęp do stoisk targowych, dostęp do prezentacji, dostęp do strefy VIP, pakiet cateringowy, networking

VIP

Poprzednia edycja​

XII Kongres Kolejowy, najważniejsze cykliczne wydarzenie dla przedstawicieli branży kolejowej, organizowane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR, zgromadził w 2022 r. prawie 600 uczestników. Wśród nich byli przedstawiciele świata polityki, samorządów, nauki, biznesu i przemysłu. Kluczowe dla branży kolejowej kwestie, plany i wydarzenia zostały omówione przez ponad 70 ekspertów-praktyków.

+
Uczestników
prelegentów, panelistów i moderatorów
Partnerów i sponsorów
partnerów honorowych i patronów

Miejsce wydarzenia:

Budynek Centrum Nauki Kopenik położony jest przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Lotnisko – Warszawa Okęcie – 14 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Centralna – 3 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Powiśle – 1,6 km
Stacja II linii metra – Metro Centrum Nauki – 50 0m

Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeże Kościuszkowskie 20,
00-390 Warszawa

Kontakt:

Rejestracja

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Weronika Iwańska

tel: 539 525 030

email: weronika.iwanska@tor-wydawnictwo.pl

Partnerzy

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Program

Osoby zainteresowane uczestnictwem w panelu lub w charakterze Prelegenta prosimy o kontakt 

Jacek Płaza

tel: 532 851 567

email: jacek.plaza@tor-wydawnictwo.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby